Ledningsbygge vid ryska gränsen

Publicerad: 4 mars, 2020

Ledningsbygge under järnvägsspår, dessutom utan inskränkningar i trafiken, innebär en del extra utmaningar. Inget får rubba rälsen – markförändringar och sättningar är helt uteslutet. Foto Styrud

Den lilla byn Vainikkala kan tyckas oansenlig med sina blott 400 invånare men läget invid den finsk-ryska gränsen gör den till ett livligt handelscenter och vital knutpunkt för tågtrafik mellan EU och Ryssland. Järnvägstrafiken vid Vainikkala är så pass intensiv – ca 560 000 passagerare på ett år och därtill omfattande godstrafik – att man beslutat om fördubbling av kapaciteten från två till fyra spår.

I samband med utbyggnad av järnvägsspåren passade man även på att utöka kapaciteten för dagvattenhantering, då befintliga ledningar inte räcker till. Två nya parallella ledningar skulle installeras under spåren i 1800 mm skyddsrör av stål. Styrud Boreal fick förtroendet att utföra ledningsbyggnaden av Sundström Ab Oy Entreprenad, som av Trafikverket i Väylävirasto utsetts till huvudentreprenör.

Ledningsbygge under järnvägsspår, dessutom utan inskränkningar i trafiken, innebär en del extra utmaningar. Inget får rubba rälsen – markförändringar och sättningar är helt uteslutet. Geotekniska undersökningar visade att området  huvudsakligen bestod av lera eller silt med ett grusskikt överst. Baserat på markens beskaffenhet och det känsliga läget, blev valet av metod att ramma stålrören på plats med hjälp av en Grundoram Taurus rammare från Tracto-Technik.

Rammning innebär rörslagning med tryckluftsdriven hammare utan mothåll och med öppen front. Materialet i ledningslinjen samlas inuti röret, som rensas först när rörslagningen är klar och på så vis elimineras risken för ras eller underminering. Metoden har mycket hög noggrannhet, som till exempel möjliggör självfallsledningar ända ned till 1 procent.

Ledningsbygget i Vainikkala pågick under tio dagar. Från en 26 m lång startgrop rammades två stycken 21 m långa 1800 mm stålrör in, på ett djup av 1,80 m under järnvägsspåren. Det är rejäla dimensioner och stora krafter som är igång under rördrivningen; 180 slag per minut och maskinens tryckkraft är på 20.000kN.

Rören rensades med hjälp av vatten och tryckluft och avslutningsvis med en borrskruv och därefter installerades de båda 1600 mm mediarören tryggt inuti sina skyddsrör.

Ett stort jobb är utfört åt en nöjd beställare – snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

Fakta om projektet:

Metod: Rörrammning

Längd: 2 x 21 m

Läs mer

Styrud