Många utmaningar vid projekt på Södermalm

Publicerad: 3 mars, 2020

NCC Nodig ställdes inför flera utmaningar vid projektet på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Foto Mohamed Abdikarim NCC.

NCC Nodig har ställts inför många utmaningar i samband med ett projekt på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. För att lösa dem har NCC till 65-70 procent använt schaktfria lösningar.

- Hade vi bara schaktat hade det inneburit en större inverkan i och med störningar i samhället och det dagliga livet. Det hade tagit längre tid, varit komplicerat för trafiken och de boende samt restauranger och andra verksamheter, säger Mohamed Abdikarim, Platschef på NCC NoDig.

Han har varit med sedan starten i oktober ifjol. Arbetet kommer att fortgå någon månad till, men sedan göra uppehåll fram till sommaren då NCC Nodig återvänder.

Uppdragsgivare är Stockholm Vatten och Avfall, men eftersom marken innehåller andra ledningar som fiber och gas, samt samtidigt som tunnelbanan går i närheten, har många olika parter varit inblandade. 

- Vi har stått inför många utmaningar, dels för att Södermalm är en central del av Stockholm med tungt trafikerade vägar - inte minst med lastbilar som levererar till butiker och restauranger - och dels för att det finns en utmaning med att stänga av ett körfält i taget. Samtidigt ska vi kunna garantera säkert arbete då vi haft schakter på 4,5 meters djup.

 

Blinda och dövblinda
En speciellt utmaning har varit att både De Blindas Riksförbund och De Dövblindas Riksförbund har sina kontor där NCC haft sina djupa schakter.

- Det jag insåg först vid försynen var att båda dessa föreningar hade sina kontor där. Mitt förslag till lösning var att ha en resurs på plats under kortare perioder för att hjälpa de blinda och dövblinda att ta sig till och från färdtjänst till kontoret. Det är en lösning som blivit mycket uppskattad både från beställaren och från riksorganisationerna. De är otroligt nöjda, säger Mohamed.

- Vi är väldigt nöjda med NCC Nodigs arbete. Som på många andra platser i innerstadsmiljö innebär arbeten en extra utmaning då hänsyn måste tas till trafik, boende och verksamheter i nära anslutning till våra arbetsområden. Förutom ett föredömligt arbete gällande tidplan samt kvalitet i projektet utgjorde NCC en stor del av vår kommunaktion på plats. I detta fall handlade det om arbete kring Synskadades Bostadsstiftelse samt Föreningen Sveriges Dövblinda i porten bredvid.  För att underlätta framkomligheter och förebygga olyckor använde NCC en extra resurs vars uppgift var att säkerställa att personer med nedsatt syn/hörsel kunde på ett säkert sätt ta sig in och ut från fastigheterna. Detta uppskattades väldigt mycket hos båda verksamheterna, säger Jakob Rawicki, projektledare vid SVOA.

Till detta ska också tilläggas att det finns flera skyddsvärda objekt i området som en förskola med lekplats, samt ett konstverk i trä.

 

Ledningar i dåligt skick
I projektet har NCC Nodig infodrat runt 500 meter med armerat flexibelt foder, rörspräckt ca 100 meter vattenledning och infodrat ca 50 meter genom sliplining. Dessutom har ca 150 meter lagts om med traditionell grävning.

- Vi var tvungna att schakta en del eftersom det var stora sättningar på vissa ställen. Åtgärderna har varit akuta eftersom vissa ledningar varit i dåligt skick, säger Mohamed.

Han beskriver att det inneburit en större inverkan på samhället om man inte kunnat nyttja de schaktfria metoderna för att lösa utmaningarna. 

- Arbetet hade inte bara tagit mycket längre tid, det hade varit mycket mer komplicerat att lösa trafiken samtidigt som det drabbat de boende och näringsidkare i närområdet. Vi hade haft en sämre arbetsmiljö, och miljöpåverkan hade blivit mycket högre eftersom schakter bland annat innebär högre utsläpp av koldioxid till atmosfären.

 

Mycket nöjda
SVOA kommer att använda Gotlandsgatan som exempel på ett väl genomfört projekt.

- Med facit i hand har allt gått väldigt bra. Alla parter är nöjda, säger Mohamed.

Han har också räknat på vad projektets kostnad skulle ha inneburit om man valt att schakta hela sträcka jämfört med att man valde schaktfritt.

- Jag skulle uppskatta att det skulle ha kostat cirka 18-20 miljoner mer om vi schaktade upp hela sträckan.

Just schaktfria lösningar har många fördelar, inte minst i trafikintensiv innerstadsmiljö, som på Södermalm i Stockholm.

- Fördelarna med schaktfria lösningar är många, i innerstadsmiljö handlar det väldigt mycket om minska störningarna i så stor utsträckning som möjligt under själva byggtiden. Minst lika viktig är även miljöaspekten, där schaktfria metoder har en lägre påverkan på miljön än konventionella metoder, säger Jakob Rawicki på SVOA.

 

 

Fakta: 

Projekt: Gotlandsgatan Södermalm Stockholm

Tid för utförande: ca 5 månader

Befintlig ledning: Bef V150Grå, Bef K300btg, Bef K375btg

Material: Segjärn och Btg

Ny dimension: Vatten= 160, 110, 75. Spill 400, 375 och 460

Material: Pe160, Pe110, Pe75. PP400, Strumpning 460 och 375

Ungefärlig tidsbesparing vs schakt: 10 månader

Jan Bjerkesjö