Min hverdag: Nora Belling Mangen

Publicerad: 24 februari, 2020

Nora Belling Mangen. (Foto: Eget)

Nora Belling Mangen. (Foto: Eget)

Nora Belling Mangen har jobbet i Drammen kommunes VA-forvaltning i nøyaktig fire år. Sivilingeniøren fra NTNU stortrives i jobben. Har det travelt med å rekke over jobb, SSTT og en aktiv toåring hjemme. 

Nora Belling Mangen er sivilingeniør / Master of Science innen Bygg- og miljøteknikk fra NTNU. Hun har fordypning innen bygnings- og materialteknikk.

Den utdannelsen var hun ferdig med i 2014. I 2017 tok hun etterutdanning med kurset Overvanns- og ledningsteknologi på NTNU, et kurs på 7,5 studiepoeng. 

1. mars har hun jobbet som overingeniør i Drammen kommune i nøyaktig fire år. 

Bratt læringskurve i VA

– Stortrives! Jeg hadde ikke jobbet med vann og avløp i det hele tatt før dette. Jeg har hatt en veldig bratt læringskurve. Har jobbet med tekniske krav nesten fra starten og vært litt innom blant annet oppfølging av prosjekter, kvalitetsarbeid, bygge- og reguleringssaker og mye annet spennende på veien.

Den forrige jobben hennes var som rådgivende ingeniør innen brannsikkerhet i Oslo. Her drev hun først med branntekniske konsepter som rømningsveier og brannskillekonstruksjoner, samt tilstandsvurderinger av branntekniske anlegg i bygninger. 

– Deretter begynte jeg med prosjektering av slokkeanlegg. Hovedsakelig sprinkleranlegg. Det var dette som ledet meg inn på dette med vann i rør. Det var min første jobb etter endt utdanning og jeg var der bare et og et halvt år før jeg fant ut at jeg trivdes bedre med å jobbe med vann og avløp i kommunen, sier hun. 

Daglige utfordringer

Nå får hun sine daglige og faglige utfordringer som overingeniør i VA i Drammen kommune. På hjemmebane er det en aktiv liten tass på snart og år og verdens beste kjæreste som får det meste av oppmerksomheten.  

1. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 

 Den veksler mellom spørsmål og arbeid med tekniske krav til VA-normen til Drammen kommune, innspill til Norsk Vannstandard, uttalelser til bygge- og reguleringssaker og en god del forefallende arbeid.

En god del av dagen går til å lese og svare på e-poster og møtevirksomhet. Jeg får sjelden tid til å være så mye ute og besøke anlegg som jeg kanskje skulle ønske. Samtidig har jeg relativt stor frihet til å prioritere arbeidsoppgavene mine og fokusere på de temaene jeg synes er viktig. Problemet er bare at det er så mange ting som er interessant. Jeg sier noen ganger ja til litt for mye... :-p.  

2. Hva er du mest opptatt med i jobben din akkurat nå? 

Akkurat nå er det NoDig-konferansen som tar en del tid. I tillegg til oppgaver som oppståri forbindelse med  kommunesammenslåingen.

Jeg har også brukt litt tid på å skrive innspill og høringssvar til Norsk Vannstandard i vinter.

3. Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din? 

At jeg hele veien lærer nye ting, og får muligheten til å bruke det jeg lærer. Man er aldri utlært. Det kan jo være både den største inspirasjonsfaktoren og en kilde til frustrasjon.

Da er det fint å ha gode kollegaer som både smiler, støtter meg, stiller kritiske spørsmål og sørger for at det er morsomt og spennende å være på jobb.  

4. Hva mener du er den viktigste oppgaven SSTT står overfor akkurat nå?

Å nå frem til dem som ikke kjenner like godt til NoDig og mulighetene det gir. Det er viktig å snakke mer om suksesskriterier. Det er ikke sikkert prosjektet er en fiasko, selv om det ikke gikk som planlagt. Man må også sammenlikne med de andre alternativene.

Vi må bidra til å rydde i jungelen av informasjon om NoDig. Det finnes mye god informasjon der ute. Men det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal begynne å lete etter det man har behov for i øyeblikket.

Store kontraster mellom hverdagene på jobb og hjemme. (Foto: Eget)

Store kontraster mellom hverdagene på jobb og hjemme. (Foto: Eget)