Tematreff: Pilotrørboring med stål varerør

Publicerad: 18 februari, 2020

Pilotrørboring - store dimensjoner i løsmasser. (Illustrasjon: Østergaard AS)

Pilotrørboring - store dimensjoner i løsmasser. (Illustrasjon: Østergaard AS)

Gardermobanen skal krysses med tre 813 mm stålrør. Setninger i massene skal absolutt ikke skje. Nå inviterer byggherre, entreprenører og SSTT til tematreff om pilotrørboring.

Steg Entreprenør / Østergaard AS inviterer til tematreff 3. mars. Tema for dagen er pilotrørboring med stål varerør.

Det skjer på Kløfta i Ullensaker, i samarbeid med hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS og byggherre Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV).

VA under jernbane

På Kløfta skal NRV krysse under Gardermobanen med overføringsledninger for vann og avløp på to steder.

Det var i utgangspunktet prosjektert styrt boring med DN900 og DN800 PE-rør som varerør for DN710 vannledning og DN560 pumpeledning for spillvann.

Retningsstyrt boring i løsmasser med mellomrymming for etablering av så store dimensjoner medfører en viss risiko. Man forstyrre massene, og dermed skape setninger.

Pilotrørboring med stål varerør

Derfor besluttet NRV i stedet å gå for pilotrørboring med stål varerør, for å minimere risikoen for overflateforstyrrelser. Boringen utføres av Steg Entreprenør AS, i samarbeid med danske Østergaard AS

Gardermobanen skal krysses med tre stålrør med diameter på 813 mm.

  • 90 meter - varerør for PE DN710 vannledning
  • 105 meter - varerør for PE DN560 pumpeledning for spillvann
  • 105 meter - trekkerør for kabler

Pilotrørsmetoden minner i metode om styrt boring. I stedet for pilotstenger brukes pilotrør med utvendig diameter på ca. 10 cm. Styring av boringen skjer med et borehode.

Optisk lysgiver

Ved pilotrørsmetoden monteres en optisk lysgiver like bak borehodet. Boring forutsetter at lysgiveren er synlig gjennom pilotrørene fra pressegropen under hele boreforløpet.

Boringen kan kun gjennomføres ved optisk kontakt med borehodet, med maksimal utførelsestoleranse på 5 cm. Det betyr at det utelukkende kan etableres rettlinjede ledninger med metoden. Boreriggen stilles derfor oftest opp nede i en boregrop.

– Pilotrørsmetoden brukes typisk der hvor det stilles strenge toleransekrav til etablering av ledningen. Eksempelvis selvfallsledninger med lite tilgjengelig fall, sier sivilingeniør Ellen Margrethe Jahren Randa i Asplan Viak. Hun er sekretær for SSTT i Norge. 

Praktisk info og program

Tid: Tirsdag 3. mars 2020
Sted: Kløfta Rotaryklubb, Ilevegen 6A, 2040 Kløfta
Påmelding her, senest 27. februar.

Deltakeravgift: 
SSTT-medlemmer 1.000:- (eks. mva.)
Øvrige deltakere 1.500:- (eks. mva.)

Program:
0930 - Velkommen - SSTT
0940 - Om prosjektet - Byggherre og HE
1000 - Prosjektering og valg av metode - Sweco Norge AS

1020 - Pilotrørsmetoden. Prosjektet, utførelse og erfaringer.
Steg Entreprenør AS, Nils Skretteberg - Østergaard AS, Poul Erik Christensen

1100 - Lunsj. Kjører til anlegget etter lunsj.
1200 - Befaring og installasjon/demonstrasjon - Steg Entreprenør AS og Østergaard AS
1400 - Takk for i dag, vel hjem!

Alle deltakere må ha vernesko, synlighetstøy og hjelm.