Fortsättningskursen inbakad i uppgraderad version

Publicerad: 22 januari, 2020

21-22 april arrangerar Svenskt Vatten utbildningen ”Förnyelseplanering ledningsnät” i en uppgraderad version.

- Det nya är att det som tidigare var fortsättningskurs nu är inbakad, som tredje dag efter cirka sex månader, säger Anne Adrup, Sweco Inviroment och medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT - och i detta fall en av kursledarna.

Det tredje kurstillfället blir den 3 november, kursen omfattar alltså 2 + 1 dag som tidigare med skillnaden att tidigare fortsättningskursen nu alltså ingår redan från början. De som gått den tidigare kursen kan anmäla sig till den tredje kursdagen.

- Syftet med förändringen är att det viktiga fortsättningsarbetet verkligen blir av. Vi upplever att många inte kunnat ta sig tid att göra den klar tidigare, säger Anne Adrup.

Kursinnehållet är i stort detsamma som tidigare - målsättningsformulering, nulägesanalys, avgränsningar och kopplingar till andra planer, strategiska behov, principer och verktyg för prioriteringar och val av projekt, samt verktyg och struktur för att planera åtgärdsbehov både vad gäller utredningsbehov och förnyelseprojekt.

På tredje kursdagen ungefär ett halvår efter kursens två inledande dagar, sker en uppföljning av hur arbetet har gått i den egna verksamheten, samt hur man går från plan till praktik, metodval för förnyelse, presentation och paketering av budskapet, samt andra nedslag i förnyelsearbetet.

Kursen vänder sig till VA-ingenjörer eller motsvarande, som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät, samt konsulter, som vill stötta kommuner i arbetet. 

Läs mer

Jan Bjerkesjö