Julegave på 10 millioner til Trondheim og Oslo

Publicerad: 20 december, 2019

Bildet: Prosjektleder i RENVANN, Frode Selvik i Trondheim kommune kan glede seg over 10 millioner forskningskroner for bedre strømpeforinger for gravefrie løsninger, her sammen med leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal.

Bildet: Prosjektleder i RENVANN, Frode Selvik i Trondheim kommune kan glede seg over 10 millioner forskningskroner for bedre strømpeforinger for gravefrie løsninger, her sammen med leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal.

Trondheim kommune byutvikling er tildelt 10 millioner kroner i støtte til å gjennomføre før-kommersiell anskaffelse innen gravefri renovering av vannledninger ved hjelp av strømper.

Med RENVANN-prosjektet har Trondheim kommune gått sammen med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune for å finne fremtidens løsning for gravefri renovering av drikkevannsledninger ved hjelp av strømper.
Prosjektet var ett blant totalt ni prosjekter som først fikk forprosjektmidler. I forprosjektet ble det gjennomført en dialogkonferanse i Oslo som ble fulgt opp av en-til-en møter med interesserte tilbydere. Det var god interesse for dette og Trondheim kommune og Oslo VAV søkte dermed Forskningsrådet om midler til et hovedprosjekt.
RENVANN var et av tre prosjekter som nådde frem hos Forskningsrådet. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal ble tildelt 8 millioner kroner for et forbedret kommunalt flomvarslingssystem.

Etter nyttår fortsetter arbeidet 
med å forberede og gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse. Her vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter. Prosjektet gjennomføres med god hjelp fra SINTEF og med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Denne typen prosjekt, som er finansiert av Norges Forskningsråd, er basert på det man kaller «førkommersielle innovative anskaffelser», hvor hensikten er å få faglige innspill fra et bredt spekter av fagfolk og fagområder med en målsetting om å redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten.  

Dagens løsninger ikke gode nok
En av landets fremste eksperter på NoDg-metodikk, Stian Bruaset fra SINTEF, bistår Oslo og Trondheim kommune i prosjektet.  Han slår fast at dagens strømpeforinger for vann ikke gode nok og heller ikke dekker det totale behovet. Begge kommunene har vært i dialog med norsk og internasjonalt marked.

Kommunenes ønsker
Prosjektleder i RENVANN, Frode Selvik i Trondheim kommune, var under dialogkonferansen i Oslo i oktober tydelig på at hovedhensikten for Trondheim kommune er reduksjon i antall lekkasjer. Dagens lekkasjetap ligger opp mot 28 prosent, og med en målsetting om å nå 20 prosent. For 10 år siden var lekkasjeprosenten på 32,6 prosent. Kommunen fornyet i fjor 10 km med vannledning, der halvparten ble utført med NoDig metoder.
-Vi ønsker også å øke fornyelsestakten ved økt bruk av NoDig for å få en raskere, billigere og mer miljøvennlig løsning. Derfor håper jeg utvikling av en nystrukturell strømpe med muligheter for gravefri tilkobling av eksisterende stikkledninger kan se dagens lys i løpet av et par år, sa han under konferansen.

Leder i materialkomiteen
i vann og avløpsetaten i Oslo kommune, Elisabeth Hovda, mener behovet for rehabilitering holder seg konstant. I Oslo skal lekkasjetapet ned fra 30 prosent til 20 prosent i løpet av de de neste 10 årene. Oslo har mange gamle rør, og ønsker seg gode alternativer til gråe støpejernsrør. Videre er det behov for gravefri tilkobling mot eksisterende kummer. De aktuelle dimensjonene i Oslo kommune er fra 150 til 800 mm. Det er fra kommunens side et sterkt ønske om å opprettholde originalrørets indre diameter. Elisabeth Hovda ønsket seg også gode løsninger på trykktest og inspeksjon.
-Vi vil rett og slett ha mindre lekkasjer i byen vår, konkluderte hun.  Nå er altså 10 millioner kroner til disposisjon for de to kommunene for å komme nærmere en løsning med nye strømpeforinger for vann.

Odd Borgestrand