Ønsker innspill til fem NoDig metoder

Publicerad: 19 december, 2019

Rådgivere er nå i gang  med å foreslå krav som ledningseier trenger ved utbygging av vann- og avløpsanlegg, der rør og rørdeler av plast er et av fagområdene. Illustrasjonsfoto.

Rådgivere er nå i gang med å foreslå krav som ledningseier trenger ved utbygging av vann- og avløpsanlegg, der rør og rørdeler av plast er et av fagområdene. Illustrasjonsfoto.

NoDig metodene vil få bred plass i den første utgaven av Norsk Vannstandard. Forslag til krav for fem NoDig-metoder er nå under utarbeidelse, og Norsk Vann inviterer til innspill.

Krav for rør og rørdeler av støpejern har vært på åpen høring.  Bransjen har gitt flere gode innspill, som vil heve kvaliteten på kravene som skal publiseres i den første utgaven av Norsk Vannstandard.

Kravene til dokumentasjon
i planlegging- og prosjekteringsfasen arbeider vi med parallelt som vi utvikler krav for de ulike fagtemaene i Norsk Vannstandard, opplyser Astri Fagerhaug i Norsk Vann.

Rådgivere er nå i gang
med å foreslå krav som ledningseier trenger ved utbygging av vann- og avløpsanlegg for fagområdene:
  *   Planlegging og prosjektering
  *   Grøfte- og ledningsutførelse
  *   Kummer, kumlokk, ramme og armatur
  *   Rør og rørdeler av plast
  *   på sikt: rør og rørdeler av betong

-Vi ønsker igjen å ha med oss fagpersoner som har den nødvendige kompetansen, engasjementet, erfaringen og kapasiteten til å kunne bidra i arbeidet. Det er ønskelig med en bred og aktiv brukermedvirkning, slik at vi får kvalitetssikret og forankret kravene hos dere som bruker Norsk Vanns VA-norm, sier Fagerhaug i en artikkel kunngjort på Norsk Vann sine nettsider.

Nytt arbeidsmøte
-Vi planlegger et nytt arbeidsmøte for hvert fagområde/deltema, der vi vil arbeide med de foreslåtte kravene, før vi gjennomfører en åpen høring.  Her trenger vi hjelp av utvalgte fagpersoner som kan bistå Norsk Vann i det videre arbeidet med de foreslåtte kravene, og være med å utvikle disse med mål om å komme fram til de gode og treffsikre kravene som vann-bransjen vil stille i framtiden.
Norsk Vann ber derfor NoDig-aktører og andre om de vil foreslå ressurspersoner som de kan invitere med til et kommende arbeidsmøte, eventuelt om du selv kan være interessert i å delta innenfor et eller flere av fagområdene.

Dersom du er interessert i å delta på et av arbeidsmøtene, ber vi deg melde din interesse til Astri Fagerhaug i Norsk Vann, epost: astri.fagerhaug@norskvann.no

(kilde Norsk Vann)

 

Odd Borgestrand (foto) og Norsk Vann