Pär Dalhielm summerar sitt första år

Publicerad: 18 december, 2019

I en kort video på Svenskt Vattens hemsida summerar VD:n Pär Dalhielm sitt första år i organisationen och branschen.

Bland annat pratar han om Svenskt Vattens nya strategi, som inleder år 2020 och som innebär flera nyanställningar inom organisationen.

Han pratar också om att just vattenfrågorna i allt högre grad hamnar på agendan, inte minst då den politiska både internationellt och nationellt. Inom EU pågår en översyn om vilka direktiv som ska förändras och nationellt pågår flera statliga utredningar, som berör branschen.

Minst sju tunga svenska utredningar avslutas i och med årsskiftet, vilket kommer att prägla våren 2020 med uppföljningarna.

Pär Dalhielm menar också att även om vattenbrister var större 2019, så hade debatten mer spänst under 2018. Sedan är frågan om man med vattenbrist menar kapacitetsbrist, eller produktionsbrist eller helt enkelt råvattenbrist.

Se filmen här

Jan Bjerkesjö