Pauline Carlborg ny representant i SSTT Redaktion

Publicerad: 13 december, 2019

Pauline Carlborg är ny svensk representant i SSTT redaktion.

Pauline Carlborg är ny svensk representant i SSTT redaktion.

Pauline Carlborg är ny svensk representant i SSTT:s redaktion och ersätter Bonnie Brandt. Hon har magisterexamen i miljövetenskap och master i GIS (geografiska informationssystem).

- Två och ett halvt år av mina universitetsstudier valde jag att utföra i Frankrike, där jag även har bott i fem år.

Pauline har arbetat som konsult på ett större konsultbolag, Carl Bro, som senare blev Grontmij. 

- Där deltog jag som bland annat datasamordnare och tidplanerare i Citybanan/Karolinska grenens bergarbeten. Jag arbetade även för SL i projektet med upprustning av tunnelbanans gröna linje Hagsätragrenen som samordnande projekteringsledare mellan teknikslagen.

Under sin andra föräldraledighet år 2011 bytte Pauline arbetsgivare till Värmdö kommun.

- Jag var nyfiken på mindre projekt och att ha ansvar från ax till limpa. Där har jag arbetat som projektledare med ett flertal VA-utbyggnader och de senaste tre åren kommit i kontakt med schaktfria metoder som har varit till stor nytta.

- Nu senast har vi byggt en oval sänkbrunn på 6x10m som ska utgöra bräddmagasin och inrymma en pumpstation. Tillhörande ledningar är utförda schaktfritt med borrning och ramning.  

- Anledningar till att jag valt schaktfria metoder på ett flertal sträckor i VA-utbyggnaderna har varit av både av framkomlighetsskäl, TRV-regler för ledningsläggning i statlig väg och för att öka på produktionstakten där förhållandena har varit gynnsamma för styrd borrning. Jag har blivit positivt överraskad varje gång och lärt mig att allt är möjligt. 

- Fördelarna är som ovan beskrivet snabbare produktionstakt, minskade transporter med schaktmassor som mynnar ut i ekonomiska och miljömässiga vinster. Jag är övertygad att man i framtiden i projekteringsskedet bör tänkta schaktfritt där det är möjligt.