En av tio kommuner har plan för skyfall

Publicerad: 6 december, 2019

Bara en av tio svenska kommuner har en skyfallsplan enligt en enkätundersökning som gjorts av Svenskt Vatten. Drygt fyra av tio har inte påbörjat arbete.

Det är problematiskt säger Magnus Bäckström eftersom skyfall redan nu orsakar stora skador i samhället. Till nästa sekelskifte väntas problemen bli än mer intensiva enligt SMHI:s prognoser om hur klimatet i Sverige kommer förändras. Kommunerna behöver förbereda sig inför det.

– När vi bygger samhället är det jätteviktigt att veta vilka åtgärder vi behöver göra för att skydda oss mot skyfall. Har vi inte planen är risken att vi bygger fast oss många år framöver, säger Magnus Bäckström till Vetenskapsradion.

Bostadsområden går att bygga om så att skadorna på hus och hem minskar, bland annat genom att anordna gröna ytor för att fånga upp regnvatten.