Sikret vann til nytt boligfelt med PU-belegg

Publicerad: 27 november, 2019

André Bårdseng Lund, bas for NCC, har lang erfaring med denne NoDig-metoden og sørget for at selve PU-operasjonen ble gjennomført på èn dag. Foto: Martina B. Svedahl

André Bårdseng Lund, bas for NCC, har lang erfaring med denne NoDig-metoden og sørget for at selve PU-operasjonen ble gjennomført på èn dag. Foto: Martina B. Svedahl

Da et nytt boligfelt med 20 eneboliger i Jakslandåsen i Røyken kommune ble lagt ut for salg viste det seg at vannledningen som var etablert i 2005 hadde sprukket. Dette til tross for at ledningen lå på frostfri dybde. Dermed ble blålysene satt på og i løpet av èn dag ble det kritiske strekket på 117 meter fornyet med PU-liner fra NCC.

Asplan Viak i Drammen ble kontaktet for å levere et forprosjekt, og konkluderte med at rask og rimelig fornyelse av ledningen kunne gjennomføres uten graving, og med PU-liner som metode.
Oppdragsgiver VIVA IKS benyttet seg da av NCC for forkontroll, med spyling, rørinspeksjon og tørking, mens Lier Graving og Transport tok seg av de øvrige forarbeidene med graving og sikring av groper, de- og remontering av kummer.

Tatt av frosten
Normalt skal ikke en 15 år gammel vannledning måtte fornyes, men i dette tilfellet har ikke den totalt 475 meter lange vannledningen i duktilt støpejern og i en dimensjon på 150 mm vært i bruk.

Vannledningen ble etter ferdigstillelse i 2005 besluttet fylt med vann for å hindre uttørking av innvendig sementmørtelbelegg. Årsaken til at vannet i ledningen har frosset er ukjent, da ledningen er etablert på frostfri dybde. Det har imidlertid ikke vært verken sirkulasjon eller frosttapping gjennom disse årene. Dermed er ledningen sprukket, slik at det er åpne sår ut til omfyllingsmassene der ledningen har størst skade, forklarer basen André Bårdseng Lund, som gjennomførte rørinspeksjonen på vegne av NCC og som også ledet arbeidet med PU-beleggingen.

Grønt lys for fornying med PU
På det 117 meter lange strekket som ble PU-belagt er ledningen rørinspisert og beleggets tilstand er vurdert. Det ble funnet noe slitasje i belegget og noe innvendig rust i rørskjøter. Ledningen ble trykktestet og funnet tett og ok for bruk. For å hindre fremtidig ytterligere korrosjon ble det valgt å påføre PU i 3 mm tykkelse, opplyser prosjektleder i VIVA IKS, Matthias Krügersson.
NCCs mannskaper gjennomførte jobben raskt og trygt. Ved PU-belegging er det spesielt viktig å forsikre seg om at ledningen er tørr innvendig for å sikre godt feste for belegget.
Dette ble et hasteprosjekt som det var viktig å få gjennomført siden utbyggingen av boligfeltet nå er i full gang.  Blink Hus og Norbo Eiendom i samarbeid med Frem Eiendomsmegling har solgt samtlige av de 20 boligeiendommene som er lagt ut for salg i Jakslandåsen.
For resten av ledningen ser vi på utblokking som ett alternativ, sier prosjektleder i Viva, Matthias Krügersson. Han understreker imidlertid at dette ikke er endelig bestemt. Uansett må det punktgraves et sted, og omfyllingsmassene må også sjekkes i tillegg til å ta ut en «vareprøve» av den skadde ledningen.  Kapasitet for slukkevann og forbruksvann er ivaretatt for denne utbyggingen, og når neste byggetrinn i boligområdet settes i gang vil vi også ta del i videre prosjektering, trolig i 2020 eller 2021, sier han.

Slutt for Viva IKS
Oppdragsgiver var Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) som eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Dette selskapet tar seg av drift og vedlikehold av vei, vann og avløp i de tre kommunene. Dette ble et av de siste vedlikeholdsprosjektene i regi av Viva, da selskapet opphører fra nyttår som følge av den nye kommunestrukturen.
Grunnet kommunesammenslåingen mellom Røyken, Hurum og Asker har det blitt besluttet å tilbakeføre Viva sine tjenester til kommunene. Det betyr at fra 1. januar 2020, må innbyggere i nåværende Røyken og Hurum kontakte Asker kommune og innbyggere i Lier, må kontakte Lier vei, vann og avløpsselskap KF.

 

 

Bildet: Siste inspeksjon av vannledningen før fornyelse med PU-belegg.  Operatør Mads Hensrud følger med etter hvert som kameraet beveger seg gjennom ledningsstrekket.  Foto: Odd Borgestrand

Bildet: Siste inspeksjon av vannledningen før fornyelse med PU-belegg. Operatør Mads Hensrud følger med etter hvert som kameraet beveger seg gjennom ledningsstrekket. Foto: Odd Borgestrand

Odd Borgestrand