Seminarieturné om underhåll och förnyelse

Publicerad: 19 november, 2019

Svenskt Vatten anordnar just nu en seminarieturné och underlaget för seminarierna är remissversioner av P113 och P116. Turnén gästar idag 19 november Stockholm.

Seminarieturnén inleddes i Umeå den 5 november och fortsatte till Luleå 6 november. Imorgon 20 november gästas Borlänge och turnén avslutas sedan den 4 december i Hässleholm och 5 december i Göteborg.

Svenskt Vatten hoppas på att få till stånd en bred diskussion och erfarenhetsinsamling.

Remissversionerna av publikationerna handlar om

  • P113 Effektiv underhåll av VA-ledningsnät (ersätter VAV P39 utgiven 1979)
  • P116 Förnyelseplanering av VA-ledningsnät

Publikationerna kan laddas ned via den här webbsidan under remisstiden. Där finns också mer information hur man kan lämna synpunkter. Remisstiden avslutas torsdagen den 16 januari 2020.

Målgruppen för seminarierna är mycket bred och vänder sig till alla inom VA-organisationerna som på något sätt arbetar med underhåll och förnyelseplanering av allmänna VA-ledningsnät på såväl operativ som strategisk nivå. Dessutom vänder sig Svenskt Vatten till konsultfirmor och entreprenadföretag i VA-branschen samt berörda myndigheter och branschföreningar.