Ekonomiska konsekvenser vid vattenavbrott

Publicerad: 18 november, 2019

Foto Wikimedia Commons/Jonn Leffmann

Foto Wikimedia Commons/Jonn Leffmann

Just nu genomförs en enkätstudie av RISE Research Institutes of Sweden AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som syftar till att stärka svensk infrastruktur. 

Rubriken för enkätstudien är "Ekonomiska konsekvenser vid vattenavbrott".

Enkätundersökning är en del av ett forskningsprojekt med syfte att undersöka hur olika näringar påverkas ekonomiskt av vattenavbrott. Ett avbrott kan orsakas av exempelvis strömavbrott, avgrävda vattenledningar eller vattenbrist. 

För att samla in underlag till projektet har Josefine Klingberg skickat ut ett förfrågningsunderlag med rubriken ”Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?”.

Resultatet från studien kommer att presenteras i en rapport våren 2020.