Semistrukturell strømperenovering av vannledning

Publicerad: 24 oktober, 2019

I samarbeid med SSTT og byggherre Stavanger kommune inviterer Pipeliner til tematreff på Buøy i Stavanger tirsdag 5. november. På agendaen står installasjon av semistrukturell strømpe i en 300 m lang DN300 grå støpejernsledning fra 1920.

Eksisterende ledning krysser tomta til Buøy barneskole, og det har vært flere lekkasjer/brudd på den gamle ledningen. Det er flere avvinklinger og påkoblinger på eksisterende ledning, det er fjell i grunnen, og det var ønskelig å renovere eksisterende ledning med minst mulig grave- og sprengningsarbeider.

Pipeliner AS installerer Saniline W PE fra Sanivar. Denne strømpa kan installeres i dimensjoner DN75-1200, gjennom bend, og i lengder opp mot ca. 500 meter. Anboringer freses opp fra innsiden etter installasjon.

Les mer og påmelding