Anna ska doktorera om tillskottsvatten

Publicerad: 16 oktober, 2019

Anna Ohlin är nu på plats hos Chalmers och på Kretslopp och vatten i Göteborg för att forska inom ramen för Mistra InfraMaint.

– Det är ett viktigt och spännande projekt, säger hon.

Tillskottsvatten är ett växande problem i ledningsnät och reningsverk för avloppsvatten. Det är vatten som oönskat kommer in i avloppsledningsnätet, till exempel på grund av läckor eller felkopplingar.

Trots att hon tidigare har jobbat på Göteborgs stads Kretslopp och vatten är ämnet ganska nytt för Anna Ohlin.

– Tidigare jobbade jag med stadsbyggnadsfrågor så det här är en ny inriktning, säger hon.

Skapa en bättre värld

1 augusti tillträdde hon sin doktorandtjänst Mistra InfraMaints projekt 1.6 b ”Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut”. Det rör sig om en 5-årig doktorandtjänst på Chalmers, forskargruppen för Teknisk geologi, med en del av arbetstiden förlagd till Göteborgs stads Kretslopp och vatten, enheten för Avloppsprojekt.

Vad fick dig att söka tjänsten?

– Dels vill jag ju doktorera. Dels vill jag vara med och skapa en bättre värld och det tror jag att jag kan göra här, säger hon.

Framtida lösningar

– Tillskottsvatten känns som något många vet lite om och det är ett ganska komplext problem. I stora drag ska jag ta reda på varifrån och hur det kommer in i ledningarna och vad det är värt.

Projektet syftar till att ta fram indikatorer för att bedöma och prioritera åtgärder både ur hållbarhetsperspektiv och socioekonomiska perspektiv. Projektet ska identifiera den mest relevanta informationen för att möjliggöra en så god övervakning som möjligt av våra ledningsnät samt att utifrån detta utveckla metoder för hur åtgärder och tillgängliga resurser prioriteras på ett effektivt sätt.

Mistra InfraMaint