Rapportering till VA-databaser vid driftstörningar − med förslag till kodlista

Publicerad: 27 september, 2019

Ny SVU-rapport: Rapportering till VA-databaser vid driftstörningar − med förslag till kodlista (Rörnät & klimat).

Driftstörningar inom VA-verksamheten ska rapporteras till en VA-databas och dokumenteras. Dokumentationen innehåller vital information för VA-organisationen som ska planera underhåll och förnyelse samt följa upp sin verksamhet. Därför är det viktigt att rapporteringen utförs konsekvent och korrekt. Hittills har rapporteringen av driftstörningsdata skett på olika sätt till olika databaser.

Rapporten innehåller förslag för en mer enhetlig rapportering, förslag till en kodlista med definitioner samt en beskrivning av arbetsflödet.

Läs mer

Mathias von Scherling, Annika Malm, Helene Sörelius, RISE.