Dialogkonferanse om gravefri fornyelse av vannledninger

Publicerad: 20 september, 2019

Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger er tema for dialogkonferansen i Oslo 15.oktober. Illustrasjonsfoto: Olimb

Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger er tema for dialogkonferansen i Oslo 15.oktober. Illustrasjonsfoto: Olimb

Trondheim kommune, Kommunalteknikk og Oslo kommune VAV inviterer til dialogkonferanse under temaet «Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger».  Alle interesserte bør derfor sette av 15.oktober hvor konferansen avholdes i Velferdsetaten i Oslo i Storgata 51. Frist for påmelding er 10. oktober.

Dialogkonferansen er starten på en prosess der Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten. I snitt ligger lekkasjetapet i Norge på rundt 30 %. Lekkasje av rent drikkevann i ledningsnettet er uønsket og tap av drikkevann må reduseres.

Tror på god oppslutning
Prosjektleder Frode Andrew Selvik i Kommunalteknikk VAR i Tronheim kommune, håper og tror på god oppslutning om dialogkonferansen.
Norsk vannsektor står ovenfor en stor utfordring de kommende tiårene; fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann.  Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også fremtidige generasjoner. 'Fornyer vi nok' er det spørsmålet som stadig stilles. Og er løsningene vi benytter oss av gode nok til å løse problemene?  Dette er sentrale spørsmål som stilles ofte i norsk vannbransje.

Forskningsrådet finansierer
Denne typen prosjekt, som er finansiert av Norges Forskningsråd, er basert på det man kaller 'førkommersielle innovative anskaffelser', hvor hensikten er å få faglige innspill fra et bredt spekter av fagfolk og fagområder. Basert på resultatene fra dialogkonferansen vil vi gå inn i dialog med hver enkelt som er interessert i å tilby en type løsning. Om det viser seg at dialogkonferansen og oppfølging av denne er en suksess vil vi søke Forskningsrådet om penger til et hovedprosjekt. I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter.

Bredt spekter av innspill 
-Vi håper det er av interesse for mange å delta på konferansen. Vi håper på deltagelse fra mange forskjellige fagområder og bakgrunner. Et bredt spekter av innspill vil på sikt gi de beste løsningene, sier Selvik. Basert på resultatene fra dialogkonferansen vil vi gå inn i dialog med hver enkelt som er interessert i å tilby en type løsning. Om det viser seg at dialogkonferansen og oppfølging av denne er en suksess vil vi søke Forskningsrådet om penger til et hovedprosjekt. I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter.    
Dagen vil bestå av to deler; én felles del hvor det blir en innledning fra Trondheim/Oslo VA og noen faglige presentasjoner. Etter lunsj vi deltakerne bli delt opp i tre grupper for å diskutere problemstillingen nærmere, og eventuelt komme inn på mulig tilnærminger for å løse problemene.

Husk påmelding
Man må melde seg på for å delta. Påmelding skjer ved å sende en mail til frode-andrew.selvik@trondheim.kommune.no 
Mailen må merkes med 'RENVANN påmelding'. Frist for påmelding er 10. oktober. 

 

Odd Borgestrand