Djupdykning i grumligt vatten – Västlänken Göteborg

Publicerad: 17 september, 2019

Första spadtaget för projekt Västlänken i Göteborg togs i april 2018 och sedan dess har det arbetats intensivt vid de olika etapperna runt om i staden. Styrud ingår som en liten, men nog så viktig kugge i detta gigantiska infrastrukturprojekt.

Att anlägga en tunnel under en storstad innebär givetvis oerhört omfattande förberedande arbeten och kringarbeten, som till exempel flytt av befintliga ledningsnät och ledningsbygge för nya nät. Schaktfritt ledningsbygge som Styrud erbjuder, är effektivt och har många fördelar i tätbebyggt område; metoder med mindre störningar, vibrationer och avstängningar, samt miljömässigt stora vinster avseende minimala CO2-utsläpp och minimalt med schaktmassor att hantera. Styrud har medverkat vid ett flertal projekt med anknytning till Västlänken, såväl inför byggstart som nu under pågående byggnation.

 

Sveriges djupaste sänkbrunn

Mellan Göteborgsoperan och Nordstan, på Västlänkens deletapp E02/Centralen, har Styrud anlagt en sänkbrunn med diameter 5,8 x 8,4 m som är ungefär 24 meter djup. Landets djupaste sänkbrunn. 
– Här kommer Styrud att anlägga ledningar för tryckspill. De kommer att gå på ca 20 meters djup och i sänkbrunnarna kommer sedan renspumpsystem att installeras, förklarar Johan Blomdahl, regionchef på Styrud och tf. platschef.

 

I grumliga vatten

Ungefär 400 meter från den rekordbrunnen har en något mindre sänkbrunn anlagts, med invändig diameter om 4,5 m och ett djup på 22 meter. När vi besöker arbetsplatsen möts vi av en frusen dykare som just kommer upp ur det bruna vattnet och krånglar sig ur dykdräkten. När vi andra kisar i solsken, jobbar dykarna 20 meter ned i kallt vatten och med absolut noll sikt.
– Brunnssegmenten till sänkbrunnarna har gjutits på plats och hela konstruktionen hålls uppe av hydrauliska kolvar och är vattenfylld till dess att det finns en bottenplatta på plats. Dykarnas uppgift är att armera och gjuta bottenplattan och efter det är konstruktionen stabil och brunnen kan tömmas på vatten och kolvarna tas bort.

Mellan de båda brunnarna kommer Styrud i nästa steg att bygga ledningar ( 1 x 450 mm, 2 x 710 mm) med hjälp av styrd borrning.

Styrud