Gravefritt VA-prosjekt i vernet område

Publicerad: 10 september, 2019

Olimb Rørfornying  er klar for krevende rørfornying og kumrehabilitering langs Prinsdalsbekken i Oslo Øst. Foto: Olimb Rørfornying

Olimb Rørfornying er klar for krevende rørfornying og kumrehabilitering langs Prinsdalsbekken i Oslo Øst. Foto: Olimb Rørfornying

I juni inviterte Oslo VAV til konkurranse om gravefri rehabilitering av avløpsledninger og kummer langs Prinsdalsbekken. Det er nå klart at Olimb Rørfornying AS skal utføre dette oppdraget, som har en kontraktsverdi på 13 millioner kroner.

Prinsdalsbekken renner gjennom bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. Bekken er en del av Ljanselva-vassdraget, som har sitt utløp i Bunnefjorden. Prinsdalsbekken er et populært tur- og friluftsområde med turstier og ulike naturtyper, blant annet vernet skog. Området er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet.  

Lekkasjer og røtter i avløpsledninger
Langs bekken ligger det avløp fellesledninger (AF) med inntrenging av røtter og innlekk av vann, både i ledningene og i kummene. Ledningene ligger svært nær bekken, og krysser den på flere steder. Både innlekking av fremmedvann på avløpsnettet og utlekk av kloakk til bekken vil påvirke vannkvaliteten i vassdrag og fjord negativt. Derfor er det viktig å få tettet både ledninger og kummer.

Vil ha gravefri løsning i spesielt naturområde
Av hensyn til plasseringen av ledningene i spesielle og sårbare naturområder, ønsker Oslo VAV at rehabiliteringen skal skje gravefritt og så skånsomt som mulig.
Prosjektet ble lyst ut i juni 2019 som en konkurranse om gravefri rehabilitering av til sammen 1078 meter avløpsledninger med innvendig strømpeforing, samt rehabilitering av 18 tilhørende kummer. Avløpsledningene har dimensjoner fra 450mm til 700mm.
Olimb Rørfornying AS fikk tilslaget, og kontrakten verdt 13 millioner ble signert i august.

Krevende oppdrag
Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, forteller at Prinsdalsbekken er et krevende oppdrag med flere spesielle hensyn og utfordringer som skal løses på ulike vis, blant annet tilkomst med maskiner og utstyr. Ledningene ligger i all hovedsak i kratt og skog nær bekken, med varierende avstand til veier og gangveier. I tillegg ligger noen strekninger inntil jernbanelinje.  
-I dette oppdraget får vi virkelig bruk for bredden i verktøykassa vår, både med tanke på produkter og teknikker, sier Myhre.

Må unngå naturinngrep
-For at vi skal unngå å gjøre inngrep i naturen, installerer vi strømpeforingene i lange lengder. Vi kjører installasjonene i strekk fra cirka 70 meter til 300 meter. Ved hjelp av lange innføringsforinger kan vi stå ganske langt unna startpunktet med bil og utstyr når vi installerer. Kun ett sted må vi opprette en kort, midlertidig adkomstvei av grus for å komme til med lastbil og utstyr. Annet inntransport av utstyr skjer med ATV og henger på eksisterende gangveier og stier, sier Myhre.

Bruker tre ulike metoder innen strømperenovering
Til sammen tre ulike installasjonsteknikker skal benyttes i gjennomføringen: 1) Innvrenging av filtforing ved hjelp av innføringstårn og utherding med varmt vann, 2) innvrenging av filtforing ved hjelp av trykk og utherding med damp (steam) og 3) inntrekking av glassfiberforing og utherding med UV-lys.

Irene Fossen/Odd Borgestrand