Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad

Publicerad: 4 september, 2019

Foto Huda Farhat/Wikimedia Commons

Foto Huda Farhat/Wikimedia Commons

I måndags den 2:a september öppnade undersökningen hållbarhetsindex 2019 och den är öppen fram till den 14:e oktober.

På Svenskt vattens hemsida kan man läsa mer om hållbarhetsindex och ladda ned en uppdaterad rapport som utförligt beskriver verktyget, liksom förra årets nationella resultatrapport.

Som introduktion kan man också se en film som introducerar hållbarhetsindex för främst nya användare. "Skicka gärna denna vidare till dem ni tror är intresserade: era politiker i nämnden, kollegor och chefer", skriver Svenskt Vatten.

Även i år kan kommunen nu välja om resultatet ska vara anonymiserat. Svenskt vatten har alltid haft ambitionen att resultatet av hållbarhetsindex på sikt ska vara helt öppet. Det ligger i linje med hur man redovisar annan kommunal verksamhet i olika öppna jämförelser, det lyfter fram va-utmaningar i debatten, underlättar erfarenhetsutbyte och avdramatiserar resultatet.

Att delta i hållbarhetsindex ger inte bara ett verktyg för att utveckla VA-verksamheten. Det ger även poäng i Aktuell hållbarhets rankning av kommuners hållbarhet. Dessutom tar alltmer av debatten om VA:s hållbarhet avstamp i hållbarhetsindex.

Läs mer

Svenskt Vatten