25 års innsats for norsk ledningsnett

Publicerad: 16 augusti, 2019

Tid for faglig påfyll og feiring i Rørinspeksjon Norge. Fra venstre æresmedlem Kristian Andersen fra Bærum kommune, som var med å etablere foreningen. Her sammen med to av foreningens ledere, Peer-Christian Nordby og Kjetil Storli. Foto: Odd Borgestrand

Tid for faglig påfyll og feiring i Rørinspeksjon Norge. Fra venstre æresmedlem Kristian Andersen fra Bærum kommune, som var med å etablere foreningen. Her sammen med to av foreningens ledere, Peer-Christian Nordby og Kjetil Storli. Foto: Odd Borgestrand

Med rekordstor deltakelse markerer Rørinspeksjon Norge sitt 25 års jubileum med fagdager, årsmøte og jubileumsfeiring over tre dager i Stavern. Dette er praktikernes forening, preget av mye idealisme og sterkt engasjement for et best mulig ledningsnett innen vann og avløp.

Leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby, til daglig ansatt i Olimb Rørfornying, var med å stifte foreningen for 25 år siden. Han har også ledet foreningen i to perioder, nemlig i 2006/2007 og nå fra 2016 og fram til årets jubileumsfeiring, der han fikk avløsning av Reidar Kveine fra Bærum kommune. I Stavern var 157 medlemmer i foreningen tilstede.

Begrepet rørinspeksjon
dukket opp på slutten av 50-tallet. Det tyske firmaet IBAK leverte da det første rørinspeksjonskameraet. Selskapet er blant de ledende også i dag, og har mange trofaste kunder i norsk vannbransje.
De første video-opptak innvendig i norske avløpsrør skjedde i begynnelsen av 1960-årene. Svart-/hvitt-opptak, stort utstyr og variabel bilde-kvalitet er noe av karakteristikkene på datidens inspeksjon. I den første perioden ble det også eksperimentert med foto-apparat som ble trukket gjennom rørene med et bilde hvert 15. sekund. Opptak med Super 8mm-film ble også forsøkt, men ulempen med disse metodene var selvfølgelig at resultatet ikke ble kjent før bilder og film var fremkalt, ofte etter et par uker. Med toalett-papir på linsa underveis ble det svart, og nytt opptak måtte kjøres.

Etter hvert ble inspeksjon med videokamera den enerådende inspeksjonsformen. Allerede i 1972 gikk Oslo Vann- og Kloakkvesen til innkjøp av det første selvgående kamera i Norge. Kameravogna hadde utvendig kjedeframtrekk, og dagens operatører kaller hele greia et «bælverk». Noe senere kom også Trondheim kommune i gang. På den private siden var det selskapet Rør- og kulvertinspeksjon i Åsgårdstrand som var først ute.

Rørinspeksjon har alltid vært hovedfokuset,
men i jubileumsåret har RIN tre aktive faggrupper som dekker ulike kommunaltekniske oppgaver som spyling, rørinspeksjon og stikkledninger, desinfisering og tetthetsprøving, trasèsøk og lekkasjekontroll.

Rørinspeksjon Norge har i dag en medlemsmasse som er totalleverandør av kontroll og drift innen vann og avløp, og dermed er foreningens navn ikke hundre prosent dekkende. Om foreningen skal endre navn er imidlertid ikke formelt satt på dagsorden, selv om noen mener det bør diskuteres.

Drøyt 1400 operatører
har deltatt på kurs i regi av Rørinspeksjon Norge gjennom disse 25 årene. Av disse er det i dag drøyt 900 som har gyldige operatørbevis.
-Ledningsnettet trenger flere «hjelpere», men nå er det i hvert fall en solid gjeng spesialister over hele Norge, mener Nordby.
-Det er et kvalitetsstempel å ha et operatørbevis fra RIN. Dyktige fagfolk deler sin erfaring og kompetanse med de nye i faget. På den måten løfter vi kvaliteten på arbeidet som utføres, sier en av veteranene i RIN, rørinspektør Kåre Aabye i Norva24. Nordby mener RIN-medlemmene tar i bruk stadig bedre utstyr for å løse viktige VA-oppgaver

Operatørenes kunnskap, med moderne utstyr, må deles med resten av VA-bransjen. Diagnostisering av ledningsnettet er en viktig oppgave, fordi dette er kommunenes og de interkommunale selskapenes grunnlag for prioritering av ledningsfornyelse.

Ønsker flere medlemmer
Nordby legger til at det er et lite skår i gleden at RIN så langt ikke lykkes med å få med flere ledningseiere som medlemmer, selv om dette utvilsomt hadde vært ønskelig og også viktig med tanke på RINs viktige samfunnsmessige rolle. Blant private selskaper har det vært en jevn vekst de siste årene. Det er dukket opp flere selskaper som ser at blant annet rørinspeksjon og trykkprøving er et spennende og framtidsrettet marked. Blant rådgiverne er det kun Asplan Viak som er medlemmer, så her har RIN en jobb å gjøre. Totalt har foreningen 26 kommuner og interkommunale selskaper og 89 private firmaer i sitt medlemsregister. På privat side er det rådgivere, entreprenørselskaper, produsenter og leverandører som utgjør medlemsmassen. 

Denne uka er det tid for både faglig påfyll og festlig samvær for RIN-medlemmene som hvert år i august vender tilbake til trivelige Stavern. Etter mange år med fest og moro i Søgne har RIN-gjengen «landet» med seriøse årskonferanser og sosialt samvær ved Politihøgskolen i Stavern.

Odd Borgestrand