Klart for tredje runde med NoDig-innføring

Publicerad: 9 augusti, 2019

Etter to runder med innføringskurs i NoDig-metoder er det nå klart for tredje runde. Denne gang arrangeres kurset på Radisson Blu Airport Hotell på Gardermoen 12. og 13. november. SSTT i samarbeid med Norsk Vann står som arrangør, og det er plass til 25 deltakere på dette kurset.Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?
NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål
Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. 
Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og NoDig-metoder kan være godt egnet til dette.

Innhold
Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. 
Videre beskrives hvordan gå fram i forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig. 
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg. 
I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Undervisningsopplegg og kursmateriell
Det legges vekt på en praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper der også entreprenører vil delta aktivt med råd og veiledning. Foredrag og annet relevant kursmateriell gjøres tilgjengelig for deltakerne via tilsendt link.

Kursholdere
denne gang er Espen Killingmo fra Sweco er kursansvarlig, og han har med seg Borghild Folkedal fra Asplan Viak og Elin Liljegren fra Oslo kommune, VAV. I tillegg vil andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene.

Pris
Kursavgift på 8500,- (medlemspris Norsk Vann og/eller SSTT). Ikke medlemmer 9500,-.
Dersom du ønsker å delta på en felles middag 12. november, er dette mulig å melde seg på separat. Denne koster NOK 600.

Overnatting
Dersom du ønsker overnatting i forbindelse med kurset kan du gå inn å bestille her eller ved å ringe hotellet på telefon 63 93 30 00. Husk å oppgi PAC CODE: NORSK Fristen for å dette er 22. oktober. Etter denne fristen er det ingen garanti for kapasitet eller pris.

Se fullstendig program her.

For påmelding, klikk her