150 år gammel vannledning klar for nye 150

Publicerad: 2 augusti, 2019

Compact Pipe-røret kommer oppkveilet på trommel og er foldet i en C-form når det blir trukket gjennom det gamle røret. Røret folder seg ut og tetter inni eksisterende rør når det blir tilsatt trykk og varme. På jobb for Olimb Rørfornying AS: Geir Johansen, Christoffer Krabbsjö, Robert Andersson, Andreas Andersson.

Compact Pipe-røret kommer oppkveilet på trommel og er foldet i en C-form når det blir trukket gjennom det gamle røret. Røret folder seg ut og tetter inni eksisterende rør når det blir tilsatt trykk og varme. På jobb for Olimb Rørfornying AS: Geir Johansen, Christoffer Krabbsjö, Robert Andersson, Andreas Andersson.

Da en av Bergens eldste vannledninger først skulle oppgraderes, ville kommunen at det skulle være til aller nyeste versjon. Det ble premiere på et produkt som er spesialutviklet for norske forhold.

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, bekrefter at ønsket fra Bergen kommune var utløsende for å gå i dialog med den internasjonale rørprodusenten Wavin om en ekstra forsterket versjon av Compact Pipe.

-I Norge ligger kravene til kvalitet og sikkerhet i rørfornying langt over Europa ellers. Hovedgrunnen er at norske rør er generelt eldre og i dårligere stand, og at andre europeiske land har rør med mer restlevetid. Det vil i praksis si at rør som blir fornyet lenger sør i Europa har en bedre beskyttelse i det eksisterende røret, og at kvalitetskravene til produktene som brukes i rørfornying derfor er lavere.

Wavin tok utfordringen
På tross av at det norske markedet er langt fra det største for Wavin, ble ønsket om en «superkvalitet» av Compact Pipe innfridd. I juni fikk Olimb Rørfornying, som den aller første entreprenøren, levert Compact Pipe SDR 13,6 i kvalitet PE 100 RC+, som er den aller høyeste kvaliteten i PE-materiale, skriver Olimb Rørfornying i en pressemelding.
I fjellsiden i området Kalfaret, like sørøst for byens sentrum, bygget overklassen i Bergen sine boliger tett i tett, over og under hverandre, på starten av 1900-tallet. Da var det allerede lagt vannledninger i bakken. Bergen fikk nemlig Norges første moderne vannverk allerede i 1855. Vann under trykk ble hentet fra innsjøen Svartediket og fordelt til byens husstander gjennom et nett av støpejernrør, hvilket var revolusjonerende den gang.

I Nubbebakken, en sidevei til Kalfarveien, ligger to parallelle vannrør i støpejern fra henholdsvis 1865 og 1886. Fram til dags dato har disse to rørene forsynt området og bydelen med vann fra Svartediket. Side om side følger de hverandre nedover i mer enn 400 meter under smale, kronglete veier, mellom fornemme hus og frodige hager, langs hvitmalte stakittgjerder og steinsatte murer. Etter mange mannsaldre i tro tjeneste var det nå på tide å gi de gamle vannrørene en velfortjent innvendig «makeover» med rørfornying. Den første fornyelsen fant sted i slutten av juni.

Tettilsluttet rør

Den eldste vannledningen fra 1865, med en diameter på 30 cm, ble først åpnet opp og renset innvendig. Deretter ble det spesielle PE-røret av merke Compact Pipe trukket gjennom den gamle ledningen ved hjelp av en vaier.

Compact Pipe kommer oppkveilet på en stor trommel fra fabrikk. Det er foldet i en C-form når det trekkes inn i den gamle vannledningen. Når røret er trukket helt igjennom, tilsettes trykk og varme (damp). Plastmaterialet folder seg da ut til sin opprinnelige runde form, og legger seg tett inntil veggene inni den gamle ledningen – som et helt nytt rør.
Denne metoden kalles tettilsluttet rør, og er en løsning som er godt egnet for rehabilitering av vann- og trykkledninger. Installasjonen blir utført raskt og krever lite graving, som er en stor fordel blant annet i trange, tettbygde strøk, som boligområdet i Kalfaret.

Har ventet på ny versjon

Bergen kommune har en krevende topografi med mye infrastruktur, og er alltid på utkikk etter måter å fornye gammelt vann- og avløpsnett uten å grave mer enn nødvendig.
Senioringeniør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Trym Trovik, har ventet på dette helt spesielle røret som skal videreføre funksjonen til den historiske vannledningen i Nubbebakken. Kommunen har benyttet tettilsluttet rør av typen Compact Pipe i tidligere rehabiliteringsprosjekter, men denne gangen ville Trovik ha enda mer forsikring om at levetiden på det nye røret skal overgå levetiden til forgjengeren – og vel så det.
-Når vi først skulle gjøre det, så skulle vi gjøre det skikkelig, forteller Trovik.

-Vi er særlig fornøyd med at vi fikk Compact Pipe med SDR-verdi 13,6 istedenfor SDR 17, som har vært vanlig i tettilsluttet rør tidligere. Kvalitetene og egenskapene er da som et fullstrukturelt rør, med sikkerhetsfaktor 1,6 som tar høyde for ekstra beskyttelse ved transport, Røret som ble brukt i installasjonen i Nubbebakken har en diameter på 300 mm. Veggtykkelsen er på hele 22,1 mm. I den dimensjonen er det mulig å installere sammenhengende i strekk inntil cirka 250 meter, som er den maksimale lengden av røret man kan kveile opp på en trommel. Den litt over 400 meter lange ledningen i Nubbebakken ble derfor installert i to etapper og sveiset sammen.
-Det betyr at vi per definisjon installerer et nytt PE-trykkrør som alene kan motstå opptredende krefter i hele levetiden. Dermed er det nå noen VA/Miljø-blader som må oppdateres, sier Myhre med et smil.

Oppdragsgiver Trym Trovik føler seg sikker på at han med den nye Compact Pipe SDR 13,6 har fått løsningen og kvaliteten han var ute etter i dette prosjektet. Den aktuelle vannledningen har mange anboringspunkter, og dermed reduseres alternativene innen gravefrie metoder.

Den noe større vannledningen fra 1886 som ligger ved siden av, derimot, er en overføringsledning som går gjennom kummer uten anboringer. Planen er å rehabilitere dette røret med glassfiberarmert strømpeforing, som er en rask og effektiv metode på vannledninger med få eller ingen anboringer.

En banebryter innen VA

Mer enn 160 år etter at Bergen satte en ny standard for vanndistribusjon i Norge, har kommunen bidratt til at en ny standard er satt innenfor gravefri rehabilitering av rør. Bergen kommune er fortsatt en banebryter innenfor området vann og avløp, som alltid jakter etter enda bedre løsninger. Kanskje det er en naturlig konsekvens av å jobbe i en så til de grader vannholdig kommune.

-Vi er veldig glade for ledningseiere som utfordrer oss, slik Bergen kommune har gjort i dette prosjektet. Ikke minst er vi glade for muligheten til å gjøre oss praktiske erfaringer i reelle prosjekter. Det bidrar til at vi finner nye løsninger på utfordringer i fornyelse av vann og avløp, som også kommer andre til gode, sier Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying AS.

Etter mer enn 150 år i tjeneste har dette vannrøret i Nubbebakken fått en velfortjent innvendig «makeover» med rørfornying.

Etter mer enn 150 år i tjeneste har dette vannrøret i Nubbebakken fått en velfortjent innvendig «makeover» med rørfornying.

Pressemelding Olimb/Irene Fossen/Odd Borgestrand