Nyhetsartikel om schaktfri teknik i Norrköping

Publicerad: 8 juli, 2019

Stefan Indahl, vd Aarsleff Rörteknik, kommer till tals i artikeln om relining i Norrköping. Foto Aarsleff.

Stefan Indahl, vd Aarsleff Rörteknik, kommer till tals i artikeln om relining i Norrköping. Foto Aarsleff.

Avlopp fixas med miljövänlig teknik. Så lyder rubriken i senaste numret av tidningen Dagens Samhälle, där Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik, intervjuas. Det gäller den schaktfria förnyelsen av avloppsledningar i bostadsområdet Lagerlunda i Norrköping.

Området drabbades av översvämningar 2011 och var högprioriterat av det kommunala bolaget Nodra för renovering av 800 meter avloppsrör. Tekniken som valdes var schaktfri lednigsförnyelse. 

– Relining är ett smidigt sätt att förnya, det minskar påverkan för våra kunder. Det går också fortare än när man gräver, säger David Osmano , underhållsingenjör på Nodra, i artikeln.

Norrköping har ett ramavtal för renoveringar av avloppsledningar,  där flera företag jobbar med relining med olika tekniker, men här valdes Aarsleff som utförande bolag.

– Vi har en helt egen specialutrustning, den första i Sverige, som vi går in med och gör nya ledningar från huvudledningen i gatan in till förbindelsepunkt eller ända in i husen, säger Stefan Indahl. 

Enligt företagets beräkningar blir koldioxidbelastningen cirka 85 procent mindre än om man gräver. Detta bland annat tack vare att mindre drivmedel och energi går åt. 

– Nodra ligger i toppklass när det gäller systematiskt arbete med ledningsförnyelse. Men det stora flertalet kommuner ligger tyvärr i bakvattnet och har inte resurser att bedriva ett sådant arbete. 

I dag lägger kommuner runt 12 miljarder kronor per år på infrastruktur för vatten- och avloppsförsörjningen, men enligt Svenskt Vatten behövs 16 miljarder kronor per år för att säkra hållbara anläggningar. Behoven är dock ännu större, summan "borde" ligga vid 24 miljarder.

Fotnot: Dagens Samhälle är en svensk nyhetstidning som utkommer 45 gånger per år. Tidningen bevakar ekonomi, politik och offentliga affärer. Upplagan låg 2015 på 27.500 exemplar.

Jan Bjerkesjö