Almedalen: NoDig-teknik kan göra skillnad i miljöpåverkan

Publicerad: 2 juli, 2019

Schaktfria lösningar är smarta lösningar, menade Simon Åkerlund NCC NoDig. Foto Jan Bjerkesjö

Schaktfria lösningar är smarta lösningar, menade Simon Åkerlund NCC NoDig. Foto Jan Bjerkesjö

VA-organisationerna i Sverige står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och gammalt ledningsnät kommer att vara frågor som får en allt högre grad av vikt. Men kanske blir inte allmänheten eller politikerna varse om utmaningarna förrän det vatten som kommer ur kranarna inte längre går att dricka. 

Det var något av det genomgående temat när Svenskt Vatten arrangerade Vattenforum under Almedalsveckan. Som ett av inslagen redogjorde Simon Åkerlund från NCC NoDig, och medlem av SSTT:s styrelse och svenska arbetsgrupp, för hur ett smart sätt att jobba klimatsmart är att - som NCC nu fattat beslut om - att alltid välja schaktfritt vid ledningsförnyelse.

- När våra gamla ledningsnätet nu måste förnyas så har vi en fantastisk möjlighet att göra skillnad. Det finns exempel på kommuner som till 80 procent väljer schaktfritt som förstahandsval, men de allra flesta kommuner gör det inte. Här finns det en stor potential, menade Simon Åkerlund.

Det finns många fördelar att välja schaktfria metoder och tekniker. Mer infrastruktur för pengarna, mindre transporter och störningar för trafik och boende. Dessutom går arbetet snabbare.

Via NCC Klimatkalkylator kunde Simon ge flera exempel på den besparing av både pengar, tid och inte minst koldioxidpåverkan som schaktfria metoder kan ge.

- I stort sett är alla världens länder överens om att utsläppen måste minska. I Sverige har vi som mål att år 2030 ska vi ha 63 procent lägre utsläpp än vad vi hade 1990, men nya siffror visar att vi går åt helt fel håll eftersom utsläppen ökar. Här har VA-branschen en viktig uppgift i att sätta upp klimatmål.

Kommunerna kan ställa krav som är miljövänliga i sina upphandlingar och här kan NoDig-metoder göra den skillnaden. 

- Hur mycket lägre tror ni att utsläppen av koldioxid är om man väljer NoDig? Undrade Simon retoriskt till åhörarna.

30 procent trodde någon.

- Rätt svar är 84 procent!

Utöver Simon Åkerlund medverkade även Per Johansson, affärschef för Vatten och Miljöteknik vid NCC som i sitt anförande poängterade att VA-branschen måste börja samarbeta på ett helt annat sätt jämfört med idag. Cirka 6 miljarder investerades i vatten och avloppsnät fjol, den siffran behöver i ett första steg upp till 12 miljarder men borde upp till det dubbla - 24 miljarder enligt Svenskt Vatten.

- Samarbetar nyckelaktörer på bästa sätt blir arbetet effektivt och vi klarar saker som kompetensbrist, ombyggnationer under drift, komplexa projektlösningar och tidsbrist, menade Per Johansson.

Simon Åkerlund kunde via klimatkalkylatorn visa siffror på de besparingar som görs med schaktfria tekniker.

Simon Åkerlund kunde via klimatkalkylatorn visa siffror på de besparingar som görs med schaktfria tekniker.

Jan Bjerkesjö