Min vardag - Christer Silver Holmberg

Publicerad: 25 juni, 2019

Christer Silver Holmberg arbetar i Botkyrka kommun och tillhör både STVF:s och SSTT:s arbetsgrupper.

Christer Silver Holmberg arbetar i Botkyrka kommun och tillhör både STVF:s och SSTT:s arbetsgrupper.

Christer Silver Holmberg var ”bondpojken” som utbildade sig till snickare på gymnasiet för att därefter gå ett påbyggnadsår med inriktning som anläggningsmaskinförare (grävmaskin, hjullastare mm). Hans första anställning blev ett grävmaskinsföretag 1993, där var det mycket större vägarbeten, järnvägsarbeten och en del annat infrastrukturellt arbete och husbyggnationer fram till 1999. 

- Därefter skulle jag ”förverkliga” mig själv och utbildade mig till dykinstruktör och jobbade med det i tre år på heltid. 2003 kom jag in lite mer i den kommunala VA-verksamheten genom att jag började jobba på ett slamsugnings/spol/rörinspektionsföretag med uppdrag åt flera kommuner. Det jobbade jag med fram till 2007 då jag flyttade från min hemstad och vidare till Botkyrka, då blev det ett litet uppehåll i spol och filmbranschen för lite godsdistribution med lastbil och släp fram till 2008 då Botkyrka kommun sökte lastbilschaufför till VA-avdelningen. Men det bar sig inte bättre än att de precis inhandlat rörinspektionsprogram till sin inspektionsbuss och eftersom jag hade erfarenhet från tidigare, så ändrades min tjänst från lastbilschaufför till rörnätstekniker med inriktning på förundersökningar som rörinspektion och läcksökning m.m. 

- Jag såg ganska snabbt att vi hade behov att spara alla våra inspektioner på ett rationellt sätt, för att på ett lättare sätt kunna använda dem för vår planering av förnyelse. Kommunen hade redan 2004 köpt in verksamhetssystemet VA-banken och i det så skulle det finnas stöd för detta, så då tilltog även intresset för att få koll på hur det fungerade. Sedan 2015 sitter jag som projektledare/VA-ingenjör och jobbar mer med själva resultaten från rörinspektioner och beställer uppdrag från vår egna driftorganisation, som säkerställan av våra hydrauliska modellers riktighet bland annat.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Checkar in på kontoret mellan 06:30 och 07:15, går igenom mejlen, möten för detaljplanearbeten, beräkningar i rörmodellerna, framtagande av underlag till olika utredningar, genomgång av inkomna underlag/utredningar. Emellanåt möten med STVF’s arbetsgrupp eller SSTT’s arbetsgrupp.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu? 

Detaljplaner, hydrualiska modellerna samt GIS-arbeten i största allmänhet (bland annat utsökningar och rättningar i VA-databas).

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete? 

Att jag får vara med i formningen av vår framtida kommuns VA-försörjning och formningen av kommunens framtida ”utseende”.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu? 

Att belysa alla tänkbara miljö- och ekonomiska vinster med att göra en grundlig undersökning inför förnyelse och nyanläggning av VA och belysa alla tänkbara miljö- och ekonomiska vinster man kan göra med schaktfritt ledningsbyggande. Det är inte enbart för större VA-huvudmän, utan för alla möjliga ledningsägare såsom elleverantörer, fiberleverantörer, teleleverantörer m.fl. Vi måste alla hjälpas åt att minska miljöpåverkan och för SSTT’s del så innebär det att man belyser de mest miljöfördelaktiga metoderna för ledningsförläggning/renovering.

Jan Bjerkesjö