SSTT-inslag under Vattenforum på Almedalsveckan

Publicerad: 14 juni, 2019

Simon Åkerlund presenterade klimatkalkylatorn som utarbetats av NCC på nyligen avslutade NoDigkonferensen i Göteborg och kommer informera i stort sett samma sak under Vattenforum. Foto Odd Borgestrand

Simon Åkerlund presenterade klimatkalkylatorn som utarbetats av NCC på nyligen avslutade NoDigkonferensen i Göteborg och kommer informera i stort sett samma sak under Vattenforum. Foto Odd Borgestrand

Svenskt Vatten arrangerar "Vattenforum" 2-3 juli under Almedalsveckan på Gotland. Under första dagen kommer en av programpunkterna att vara "Vi har världens renaste vatten – hur har vi det i morgon också?" där Simon Åkerlund, NCC Nodig och medlem av SSTT svenska arbetsgrupp, kommer att informera om klimatkalkylatorn.

Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika ansvarsområden. Frågan är hur vi på bästa sätt kan förvalta vattnet från källa till hav, globalt nationellt och lokalt. 

Under Vattenforum tisdag 2 juli genomförs öppna seminarier medan onsdagen 3 juli innehåller fyra rundabordssamtal med särskilt inbjudna deltagare. 

Simon Åkerlund, Affärsutvecklare NoDig, NCC och Per Johansson, Affärschef Vatten och Miljöteknik, NCC, håller sin programpunkt under tisdagseftermiddagen.

- Det jag kommer att prata om är i stort sett det jag presenterade på SSTT:s NoDigkonferens i Göteborg nyligen. Nämligen att vi står inför stora utmaningar och stora kommande investeringsbehov. NoDig kan göra skillnad, men används alldeles för lite. Man får mer för pengarna, minskade störningar och metoderna och teknikerna är otroligt bra ur klimatsynpunkt. Vi kommer visa exempel på klimatkalkylatorn, säger Simon Åkerlund.

Ledningar kan för det mesta renoveras istället för att bytas. Schaktfri ledningsförnyelse halverar kostnaden och minskar klimatpåverkan. Kommunerna får mer ledningar för pengarna och kan öka förnyelsetakten, göra stor skillnad för klimatet och trygga vattenförsörjningen. Seminariet visar konkret den besparing i klimatpåverkan som schaktfria tekniker ger. VA-projekt är ofta komplexa och behöver ta hänsyn till många faktorer. Vid seminariet berättar NCC om sina erfarenheter och hur man bidrar till en hållbar utveckling med innovativa lösningar och ett helhetsperspektiv genom partnering.

Nästan samtidigt genomför Mistra InfraMaint, InfraSweden2030 och Smart Built Environment ett seminarium som fokuserar på digitaliseringens möjligheter. Seminariet presenteras så här: 

Hur kan kommuner arbeta digitalt med sina processer? Regelverk, och inte minst tolkning av regelverk, har ibland en hämmande effekt på innovation, men kan rätt utformade bidra till att samhällsförbättringar skapas, används och sprids. Vilka möjligheter och hinder finns? Vilka forskningsresultat implementeras i kommuners verksamhet? Vi kommer göra några nedslag från bygg- och infrastrukturförvaltare om hur de tänker strategiskt kring att införa digitala system för att effektivisera verksamheten. Vilka behov och vilket arbete med att införa digitala processer och system för att klara sitt uppdrag behöver de göra, t ex i bygglovs- och detaljplaneprocessen? Hur tänker de kring strategier och varför de satsar som de gör? Hur kan smarta lösningar för byggande och infrastruktur leda till att mål avseende effektivisering och minskad klimatpåverkan nås? Eventet avslutas med en kort sammanfattning och ett medskick med tio konkreta tips.

Bland de medverkande finns Annika Malm, Programchef för Mistra InfraMaint.

Jan Bjerkesjö