Norske vannverk underlagt strenge forskrifter

Publicerad: 11 juni, 2019

: -Norsk Vann har på ulike måter oppfordret til at lokalpolitikerne skal ha fokus på vann og avløp i forbindelse med kommunevalgkampen, og dette lenge før Askøy-saken kom opp, sier konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold.

: -Norsk Vann har på ulike måter oppfordret til at lokalpolitikerne skal ha fokus på vann og avløp i forbindelse med kommunevalgkampen, og dette lenge før Askøy-saken kom opp, sier konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold.

Norsk fagmiljø innen vann og avløp i en årrekke har forsøkt å fortelle offentligheten at det står dårlig til med det norske ledningsnettet og at det kreves 280 milliarder i vedlikehold de neste 20 årene.  Når 2000 personer er blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune utenfor Bergen etter påvist E. coli, blir det store medieoppslag.  

Det er derfor betimelig å spørre om det er slike alvorlige situasjoner som skal til for å sette vann og avløp på den politiske agendaen, og at det kanskje blir et sentralt tema allerede ved høstens kommunevalg.
Konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, svarer et kategorisk nei på spørsmålet om det er slike hendelser som er nødvendig for å øke fokuset på vannbransjens utfordringer.

-Det skal ikke være behov for hendelser der mange mennesker blir syke for å få fokus på vannbransjens utfordringer med blant annet investeringsbehov knyttet til etterslep, sier han i en kommentar.
-For øvrig må Askøy-saken evalueres ferdig før man tar stilling til om det er vedlikehold, rutiner eller annet som er hovedårsak, sier han videre.
Norsk Vann mener at løpende arbeid med faktabasert informasjon til myndigheter og politikere er viktigste virkemiddel for å få fokus på vannbransjens rammebetingelser. Wold mener Norsk Vann, som er interesseorganisasjonen for vannbransjen, og representerer 365 av landets kommuner, også har lykkes med mye av sitt arbeid inn mot politiske myndigheter. Det gjelder blant annet gjennom å få gjennomslag for en større bevilgning til å bygge et kompetansesenter for ledningsnett, et forslag til ny folkehelsemelding som nettopp belyser behovet for investeringer og teknologiutvikling, samt forslaget til vannbransjens innovasjonsprogram.

Situasjonen må betegnes som alvorlig for Askøy-samfunnet, men er den "nyttig" for Norge? 
-Vi vil ikke si at «nyttig» er riktig ord i denne sammenhengen. Men opinionen, den alminnelige forbruker av vann- og avløpstjenestene, blir oppmerksom på at vi ikke kan ta det gode drikkevannet for gitt, og – gitt at faktabasert informasjon gis – får forbrukeren mer kunnskap om kompleksiteten knyttet til de viktige vann- og avløpstjenestene, mener Wold.

Tror du dette er en så kraftig nok vekker at vann og avløp kommer inn i den norske valgkampen?
-Norsk Vann har på ulike måter oppfordret til at lokalpolitikerne skal ha fokus på vann og avløp i forbindelse med kommunevalgkampen, og dette lenge før Askøy-saken kom opp. Dette kom blant annet fram gjennom tidligere direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagens avskjedskronikk, som ble gjengitt i flere aviser og blader i januar/februar, sier Wold.
-Nå kan vi aldri spå hva som kan bli de sentrale valgkamp-temaene. Det handler også om partienes strategier og hvilke rikspolitiske temaer som er egnet også i lokalvalgkampen. Ved siden av bompenger, som har fått uante dimensjoner nå på forsommeren, kan og bør vann- og avløpstjenestene komme fram i lyset denne høsten.

Norsk Vann har i mange år hevdet at det er trygt å drikke vannet fra springen, men viser ikke situasjonen på Askøy at man aldri kan gi slike garantier?
-Hvis man tar utgangspunkt i antallet hendelser der folk er blitt syke av drikkevann, er det fortsatt grunn til å hevde at vi i Norge har et trygt vann i springen. Det er 12 år siden det sist var en hendelse, da med forurensning i en grunnvannskilde på Røros. Også Norsk Vanns innbyggerundersøkelser viser at det er veldig stor tillit til vann- og avløpstjenestene. Men slike hendelser viser at det alltid vil være en liten risiko for at ting kan gå galt, da vi har en svært lang leveringskjede fra drikkevannskilde til forbruker. Men norske vannverkseiere er underlagt svært strenge forskrifter når de skal produsere dette viktige næringsmiddelet, gjennom prøvetakingsplaner, kvalitetssikring og risikovurderinger. Folk skal derfor kunne stole på drikkevannet, og de skal kunne stole på at deres kommune har gode rutiner for å gi forbrukerne god informasjon om tiltak dersom det er risiko for redusert kvalitet som kan medføre helserisiko, avslutter Wold.

 

Odd Borgestrand