Søker samarbeid om overvann og avløp

Publicerad: 11 juni, 2019

Bærum ønsker en helthetlige tilnærming til avløps- og overvannshåndtering, og inviterer derfor til dialogkonferanse om fremtidsrettet avløps- og overvannshåndtering.

Bærum ønsker en helthetlige tilnærming til avløps- og overvannshåndtering, og inviterer derfor til dialogkonferanse om fremtidsrettet avløps- og overvannshåndtering.

Bærum ønsker en helthetlig tilnærming til avløps- og overvannshåndtering, og inviterer derfor til dialogkonferanse om fremtidsrettet avløps- og overvannshåndtering. Konferansen foregår på Kunnskapssenteret i Sandvika, 18. juni fra 11.30 – 15.00. Fristen for påmelding er fredag 14. juni.

I invitasjonen står det at kommunen ønsker en verktøykasse med tiltak, som til sammen kan dekke kommunens behovet på best mulig måte. Denne verktøykassen består sannsynligvis av kjente verktøy og morgendagens verktøy og løsninger. Innovasjonsbehovet for hver av disse mulige løsningene i «verktøykassen» vil være forskjellig, med behov for ulik oppfølging/tilpassing.

Prosessen med å utvikle denne verktøykassen starter med dette initiativet, og vi ønsker derfor en bredde av leverandører. Vi ønsker engasjement fra leverandører som har ferdige produkter til anvendelse på terreng, og de som har til løsninger under bakken, vi ønsker også de som har ideer om mulige løsninger som ikke er utviklet ennå.

Vi ønsker rådgiverbransjen og utviklere velkommen til å tenke nytt rundt analyseverktøy og modellering for håndtering av vannet under ulike forhold, og innspill til hva som skal til for at kommunalt planverktøy fremmer tverrsektorielle tiltak og løsninger. For å nevne noe. Vel møtt til startskuddet for en spennende satsing på morgendagens overvannshåndtering!

På dialogkonferansen blir det gitt detaljert informasjon om behov og utfordringer. På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive alternative løsninger på de presenterte utfordringer. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger før et eventuelt konkurransegrunnlag utarbeides.

Alle presentasjoner samt oppsummering fra dialogkonferansen vil gjøres tilgjengelig rett i etterkant av konferansen. Det vil så sendes ut en konkretisering av hva vi ønsker leverandører skal gi innspill på. På grunn av sommeravvikling blir frist for innspill først i slutten av august. Innspillene skal gjennomgås av prosjektgruppen, og leverandører som har spilt inn vil kalles inn for nærmere presentasjon av innspillene. Møter med leverandører vil avholdes i uke 37 og 38. Behovsbeskrivelse og innspill vil så ligge til grunn for den videre utviklingen av skisse til funksjonell kravspesifikasjon. Videre innovasjonsløp for spesielt interessante utviklingsområder tar sikte på å settes i gang ved årsskiftet.

Påmelding til dialogkonferanse og valg av parallellsesjon sendes innen 14. juni til therese.thorvaldsen@baerum.kommune.no

Invitasjon og program finner du Dialogkonferanse_18._juni_fremtidsrettet_overvannshåndtering