Viktig kulvert-prosjekt i Oslo

Publicerad: 6 juni, 2019

Fornyelse av kulvert på Slemdal i Oslo med 600 mm strømpeforing ned i åtte meter under bakken er en krevende prosess, men Olimb Rørfornying er godt i gang med fornyelsen. Her fra en del av kulverten med overgang fra eggformet til sirkulær ledning. Foto: Erik Jørgensen, Olimb

Fornyelse av kulvert på Slemdal i Oslo med 600 mm strømpeforing ned i åtte meter under bakken er en krevende prosess, men Olimb Rørfornying er godt i gang med fornyelsen. Her fra en del av kulverten med overgang fra eggformet til sirkulær ledning. Foto: Erik Jørgensen, Olimb

Kulvertrenovering er en viktig del av ledningsfornyelsen innen avløp i Oslo. De siste årene har Oslo VAV hatt et sterkt fokus på oppgradering av sitt avløpsnett, med en fornyelsestakt på 1,6 prosent, langt over landsgjennomsnittet.

-Det er viktig at vi også tar de store dimensjonene for å få et bedre avløpsnett i byen, slår byggeleder i Oslo VAV, Christian Skjæret, fast. Han leder nå et større kulvertprosjekt i bydel Slemdal, som gjennomføres i regi av Oslo VAV med Olimb Rørfornying som utførende entreprenør.
Oslo VAV har de siste årene gjennomført ledningsfornyelse med strømperenovering med gode resultater. I hovedsak har det dreid seg om de «vanlige» dimensjonene i dimensjoner fra Ø230 til Ø530 for avløpsledninger.
-På den måten har vi klart å komme opp i et betydelig volum, forteller Skjæret videre.

Må ta de store dimensjonene også
-Nå er tiden inne for også å ta fatt på de større dimensjonene. Kulverten under bydel Slemdal er et eksempel på nødvendig fornyelse. Slemdalskulverten snirkler seg gjennom hele bydelen og er et resultat av bekkelukking på 1930-tallet. Den ligger helt nede på åtte meters dyp i en lengde på 1,5 kilometer. Vi kan ikke risikere sammenbrudd på kulverter av så store dimensjonene. Faren for innlekking og utlekk er også stor når vi vet at de eldste delene av kulverten er fra 1930-tallet og store deler er strekket består av dårlig etterkrigsbetong.

I en tid med fokus på overvannshåndtering og åpning av gamle bekker er det likevel ikke aktuelt med bekkeåpning i Slemdal-området.  Her ble det nemlig gitt byggetillatelse for boliger over det gamle bekkefaret, og da er NoDig med strømpefornyelse eneste fornuftige alternativ. I dette tilfellet vil Olimb Rørfornying benytte både filtstrømper og strømper i glassfiber på de ulike strekkene.

En ekstra utfordring med strekket som ble fornyet denne uka var overgang fra eggformet til sirkulær ledning. Ut fra rapporter fra entreprenøren gikk ledningsfornyelsen helt etter planen på åtte meters dyp i det trafikkerte krysset Slemdalsveien/Riis-alleén. Kulvertfornyelsen vil fortsette fram til sommerferien og videre ut september

Viktig for Oslo kommune
Oslo VAV har de siste årene måttet utbetale millionbeløp på grunn av utlekking og tilbakeslag av kloakk i boliger og borettslag. Dette er penger Oslo VAV heller vil bruke på ledningsfornyelse.
-Vi er i en fase med en nødvendig fornyelse. Vi har hatt en fornyelsesgrad på 1,6 prosent, og det er vi egentlig stolt over. På avløp mener jeg vi er godt foran, men på vann er det en utfordring fordi verktøykasse for ledningsfornyelse av vannledninger er mindre enn for avløp, mener Skjæret.

Under årskonferansen til SSTT i Gøteborg nylig kunne funksjonsleder i Oslo VAV, Elin Liljegren, legge fram tall som viste at Oslo kommune i fjor renoverte totalt 25.000 meter med strømpeforinger, 2,5 kilometer med utblokking og 5 kilometer med belegg. Totalt for de siste fem årene er hele 91 kilometer med AF, spillvann og overvannsledninger fornyet i hovedstaden.

Strømpeforingen må holdes kald slik at herdingen ikke starter for tidlig. Derfor kommer den til anleggsplassen godt innpakket i is. Foto: Ane Kristiansen, Oslo VAV

Strømpeforingen må holdes kald slik at herdingen ikke starter for tidlig. Derfor kommer den til anleggsplassen godt innpakket i is. Foto: Ane Kristiansen, Oslo VAV

Odd Borgestrand