Svenskt Vatten inbjuder till seminarieturné

Publicerad: 3 juni, 2019

Foto José Manuel Suárez/Wikipedia Commons

Foto José Manuel Suárez/Wikipedia Commons

Svenskt Vatten inbjuder till en seminarieturné på sex platser för presentation och diskussion om remissförslag till två nya publikationer om allmänna dricksvattennät:

P114 Distribution av dricksvatten 
som ersätter både VAV P83 Allmänna vattenledningsnät från 2001 och VAV P76 Vatten till brandsläckning – Anordnande av allmänna vattenledningsnät med hänsyn till släckvattenförsörjning och vattenomsättning, utgiven 1997.
P115 Vattenledningar och reservoarer 
som ersätter VAV P77, Vattenledningar och reservoarer – spolning, rensning och desinfektion, utgiven 1995.

De tre nuvarande publikationerna är ca två decennier gamla och mycket har hänt sedan dess. För att möta dagens och framtidens krav på både leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet behöver vi tillsammans diskutera såväl hur vi ska utforma och utveckla vattenledningsnäten och hur vi på säkraste sätt kan rengöra våra dricksvattenledningar och reservoarer.

Målgruppen för dessa seminarier är 
utredare och projektörer av allmänna VA-ledningsnät, driftpersonal som arbetar med spolning, rensning och rengöring av dricksvattennät samt beställare av dessa tjänster, dvs berörda personer inom kommunala VA-organisationer, konsultfirmor och entreprenadföretag i VA-branschen. Vi vänder oss även till berörda myndigheter och branschföreningar.

Tid och plats

Umeå 18 juni

Luleå 19 juni 

Stockholm 4 september 

Borlänge 5 september 

Hässleholm 10 september 

Göteborg 11 september

För information och anmälan - läs mer