Ny SVU-rapport: Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner?

Publicerad: 28 maj, 2019

Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner? Det är titeln på den SVU-rapport som publicerats.

I vilken utsträckning arbetar svenska kommuner med krishantering, och vilka resurser har de att samverka kring frågan? Med fokus på dricksvattenförsörjning presenterar rapporten hur ett antal kommuner arbetar med krishantering, både inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer. Större kommuner och kommuner som samverkar har bättre förutsättningar att arbeta förebyggande än mindre kommuner har.

Läs mer

Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning