NoDig får innpass også i Nord-Norge

Publicerad: 28 maj, 2019

Stort engasjement under gruppeoppgavene der kursdeltakerne fikk oppgaver med et spesielt fokus på forundersøkelser.

Stort engasjement under gruppeoppgavene der kursdeltakerne fikk oppgaver med et spesielt fokus på forundersøkelser.

SSTT i samarbeid med Norsk Vann gjennomførte 13-14. mai sitt første innføringskurs i NoDig i Nord-Norge. Kurset ble fulltegnet og viste at interessen for NoDig er god også i denne delen av landet.

Kursholdere var Espen Killingmo, Jan Stenersen og Borghild T. Folkedal, samt Hendrik Panman og Svein Rune Myhre fra NoDig-entreprenørene Kjeldaas AS og Olimb Rørfornying AS.
Det første kurset, som ble arrangert på Gardermoen i november i fjor, samlet «fullt hus» med 30 deltakere, og ble meget vellykket. Det samme kan sies om kurset i Tromsø.

Jevn fordeling
Om lag halvparten av deltakerne kom fra ulike rådgiverselskaper, mens ledningseiere utgjorde den andre halvparten. Ett entreprenørselskap sendte også to av sine medarbeidere til kurset, forteller Borghild T. Folkedal.
Kursleder Espen Killingmo, som både sitter i styret i SSTT og som nærmest daglig jobber med NoDig prosjekter i sin stilling i Sweco, mener det er viktig å nå ut til hele landet med dette kurstilbud, og han var godt fornøyd med deltakernes aktive deltakelse under kurset i Tromsø. I tillegg til generell innføring i de ulike NoDig metodene fikk deltakerne også gruppeoppgaver der de trinn for trinn gikk gjennom aktuelle utfordringer i et spesifikt NoDig prosjekt. Det startet enkelt og ble utvidet med stadig nye utfordringer underveis. Det ble en fin læringskurve for deltakere med liten forhåndskunnskap om NoDig, mener Killingmo.

Øker nysgjerrigheten
Et hovedmål med kurset er nettopp å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene, og Folkedal og Killingmo er etter kurset enig i at dette målet ble nådd. I Tromsø var det et spesielt fokus på forundersøkelser, og både rådgivere og representanter fra kommunene og entreprenørene var svært reflektert over hva som må til for å få et godt sluttresultat i et prosjekt.

Det planlegges et nytt kurs i løpet av høsten 2019 i samarbeid med Norsk Vann. Tid og sted kommer vi tilbake til så snart dette er klart.

 

Kursdeltakere og forelesere samlet på ett brett under innføringskurset i NoDig i Tromsø.

Kursdeltakere og forelesere samlet på ett brett under innføringskurset i NoDig i Tromsø.

Odd Borgestrand/Borghild Folkedal (foto)