Min hverdag: Peer-Christian Nordby

Publicerad: 26 maj, 2019

Peer-Christian Nordby er markedssjef i Olimb-konsernet og daglig leder i Olimb Offshore.  Han har sin formelle utdannelse fra Høgskolen i Østfold og har over 30 års fartstid hos Olimb.

Nordby startet i Råde-firmaet 10.mai 1984 og havnet rett «i grøfta» som rørfornyer. Nordby taler alltid praktikernes sak og er opptatt av å heve kompetansen hos de som utfører jobben ute i felt. Derfor har han i to perioder vært leder i Rørinspekson Norge. Han er medlem i den norske arbeidsgruppa i SSTT og han er også medlem i interimsstyret for det nye norske senteret for vanninfrastruktur, som er under oppbygging. 

Nordby har tilegnet seg en enorm kompetanse og derfor lytter bransjen til ham. Peer-Christian Nordby fremhever aldri seg selv, han beholder roen i kritiske situasjoner og sier aldri nei. Derfor er han en nøkkelperson i firmaet, – godt likt både av kunder og kolleger over hele Skandinavia, og en person vi alltid kan stole på, sier hans nærmeste sjef og kollega gjennom 30 år,Tor-Erik Olimb.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
-Jeg er av de som virker best tidlig på dagen. Kanskje har det noe med alderen å gjøre, men jeg vet at det du får gjort tidlig på morgenen det kan gå etter planen. Jeg jobber i en spennende, og noen ganger også uforutsigbar bransje, og jeg vet ikke alltid hva dagen bringer.
Det blir til tider en del reisevirksomhet for å besøke kunder, messer og deltakelse i bransjerelatere fora. 

Hva er du mest opptatt med i jobben din akkurat nå?
-Det som alltid har vært hovedfokuset er å få flere til å se de fordelene vi har med  gravefrie metoder.
Det er fortsatt mange som fortsatt ikke har kjennskap til våre metoder og hvilke muligheter de åpner opp for, ikke minst med tanke på hvilket minimalt miljøavtrykk disse gir kontra konvensjonelle metoder for etablering eller fornying av eksisterende infrastruktur.

Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din? 
-Det å kunne jobbe sammen med dyktige medarbeidere på alle nivåer er til stor inspirasjon. I fare for å trekke fram noen spesielle yrkesgrupper vil jeg likevel nevne våre operatører. Hver eneste dag må løse nye utfordringer, og de gir seg ikke før utfordringene er løst.

 Du er leder av Rørinspeksjon Norge som markerer 25 års jubileum i august. Hva er det viktigste denne foreningen har oppnådd på disse 25 årene?
Det viktigste er at vi har fått et økt fokus på viktigheten av de jobbene som utførers av våre medlemmer i forbindelse med kontroll og drift av VA- anlegg.
Oppgavene som utføres har blitt enda viktigere med tanke på det økte fokuset på levetid på de nye anleggene som etableres nå. Det er et mål at anlegge skal ha en levetid på minimum 100 år.
Jeg er glad for at vi nå har på plass kurs portefølje som dekker alle våre områder, nemlig trykkprøving, tetthetsprøving, spyling, rørinspeksjon avløp hovedledninger, avløp/spyling stikk og innomhus.
Vi ser også at det kan være flere behov for opplæring på sikt.  Rørinspeksjonskurs for bestillere, kurs i rørinspeksjon av vannledninger, trasésøk og kumregistrering er opplegg vi nå arbeider med
Vi har heller ikke gitt opp vårt mål om en dag å få til et fagbrev innenfor våre arbeidsområder.

På hvilken måte kan RIN og SSTT sammen sette et enda sterkere fokus på utfordringene i norsk og svensk vannbransje?
RIN og SSTT har mange fellespunkter, og er i mange tilfeller avhengig av hverandre, men med noe ulik innfallsvinkel. RIN er på mange måter rørenes øyne og ører, vi tar pulsen på  rørene og legger grunnlaget for å stille en diagnose.
Ut fra diagnosen som stilles kan SSTT velg rette metode for fornying av eksisterende rør. Og RIN’s medlemmer kan så kontrollere det ferdige resultatet etter rørfornying.

Odd Borgestrand