Mats Rostö omvald som ordförande i SSTT

Publicerad: 26 maj, 2019

Från vänster: Mats Rostö omvaldes till ordförande för SSTT, Borghild Folkedal, ordförande för norska arbetsgrupper, Mats Holme, Branschkansliet, samt Tomas Helenius, ordförande svenska arbetsgruppen. Foto Jan Bjerkesjö

Från vänster: Mats Rostö omvaldes till ordförande för SSTT, Borghild Folkedal, ordförande för norska arbetsgrupper, Mats Holme, Branschkansliet, samt Tomas Helenius, ordförande svenska arbetsgruppen. Foto Jan Bjerkesjö

Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall, omvaldes till ordförande för SSTT vid årsmötet i samband med NoDig-konferensen i Göteborg. Även styrelseledamöterna Simon Åkerlund, NCC, Borghild Folkedal, Asplan Viak, samt Elin Liljegren, Oslo kommune VAV, omvaldes.

Förutom dessa omval ingår Tomas Helenius, Värmdö kommun, och Espen Killingo, Sweco, i styrelsen som valda till år 2020.

Till ny ledamot som inte är med i SSTT:s nationella arbetsgrupper valdes Magnus Bäckström, Svenskt Vatten. Arnhild Helene Krogh, Norsk Vann, är vald till år 2020.

Till suppleanter omvaldes Joacim Kullinger, Styrd, samt nyvaldes Jan Stenersen, TroVA AS. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten & Avfall, samt Peer Christian Nordby, Olimb, är valda till 2020.

Stefan Älgne, KPMG och Rune Johansson, Scandinavia VA-teknik, omvaldes till revisorer, med suppleant Kari Falk, KPMG, även det ett omval.

Åsa Snith, Sollentuna Energi och Miljö, avgick ur valberedningen som istället utgörs av nyvalde Hans Bäckman, egen konsult, och Eivind Åsnen, Oslo kommune.

Avgick gjorde även Karin Oss, Svenskt vatten samt Ersin Coskun, Oslo kommune VAV.

- Styrelsen har under 2018 arbetat med att skapa struktur på föreningens arbete i allmänhet och även inom de olika arbetsgruppernas ansvarsområden, berättade Mats Rostö. Den nya intressegruppen för Läckagekontroll har skapats under året och nya rutiner har utarbetats för budget och revision.

Styrelsen har i samarbete med svenska och norska arbetsgrupperna drivit projekt för att värva nya medlemmar och få fram NoDig Guide. Tillsammans med svenska och norska kanslierna har styrelsen skapat hållbara rutiner för det löpande föreningsarbetet. SSTT:s redaktion bildades i januari 2018 och består av redaktör Jan Bjerkesjö, journalist Odd Borgestrand, samt Espen Killingmo från norska arbetsgruppen och Bonnie Brandt från den svenska. Förutom artiklar på hemsidan utgår ett nyhetsbrev varje månad.

Arbetsgrupperna
Antalet svenska medlemmar i SSTT var vid årsskiftet 210 juridiska och 529 personliga. Intressegruppen STVF arrangerade i början av februari sin årliga teknikträff, samt ett flertal utbildningar för rörinspektörer. 

Under 2018 hade SSTT tillsammans med Svenskt Vatten en utbildning i schaktfritt ledningsbyggande. SSTT har också medverkat vid mässor med föredrag. Arbetet med projekteringsanvisningar har fortskridit och de kapitel som berör själva teknikerna är i stort sett färdigställda.

Den norske arbeidsgruppen har i 2018 gjenopprettet norsk sekretariat. Dette har gitt bedre kontroll og oversikt over administrative oppgaver, samt muligheter for større større faglig fokus for arbeidsgruppa. I løpet av 2018 har arbeidsgruppa hatt større fokus på å nå ut til den delen av bransjen som ikke er medlemmer av SSTT. 

- Vi har i samarbeid med styret og den svenske arbeidsgruppa startet opp arbeidet med medlemsvervingskampanje og oppstart av digital NoDig-guide, berättade Borghild Folkedal. I november gjennomførte vi vårt første NoDig Innføringskurs i samarbeid med Norsk Vann. 

I januar var SSTT og RIN (Rørinspeksjon Norge) medarrangører til Hallingtreff. I mai arrangerte SSTT NoDig-konferansen i Lillestrøm i forbindelse med årsmøtet og i oktober utarbeidet SSTT i samarbeid med RIN og Norsk Vann et heldagsprogram til Norsk Vanns fagdager. I november deltok SSTT med stand og speedmøter på Vanndammen.

SSTTs medlemstall i Norge var i utgangen av 2018 63 bedrifter, tilknyttet 126 personmedlemmer. 

Planer för 2019
Den svenska arbetsgruppen ser fram emot att få jobba för mer schaktfritt i Sverige. Mycket i vår omvärld pekar åt rätt håll, såsom teknikutveckling, ökande förnyelsetakt samt mognad och intresse för teknikerna. SSTT har här en väldigt viktig roll att fylla genom att stötta medlemmar och branschen i allmänhet med utbildningar, information och omvärldsbevakning inom schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande. 

Norges handlingsplan 2019: 

Overordnede mål for 2019: Øke medlemstallet med 10%. idra til å heve/ spre kunnskapen blant medlemmene ved å Arrangere minimum 3 temadager i løpet 2019. idereføre kurstilbud, avholde minst 2 kurs i 2019. Fortsette med månedlige nyhetsbrev, samt god og jevnlig aktivitet på hjemmesider, facebook og linked in.

Förslag till budget för SSTT 2019 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter 15 års arbete inom SSTT avgick Åsa Snith och avtackades för sina insatser av Mats Rostö. Foto Jan Bjerkesjö

Efter 15 års arbete inom SSTT avgick Åsa Snith och avtackades för sina insatser av Mats Rostö. Foto Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö