Oslo satser aktivt på ledningsfornyelse

Publicerad: 22 maj, 2019

Oslo VAV har spart store summer på å benytte strømperehabilitering som metode ved fornyelse av sine avløpsledninger.

Oslo VAV har spart store summer på å benytte strømperehabilitering som metode ved fornyelse av sine avløpsledninger.

NoDig 2019 GØTEBORG: Ved å ta i bruk strømperehabilitering av avløpsnettet har Oslo kommune effektivisert sin ledningsfornyelse i langt større grad enn mange andre kommuner i Norden. Funksjonsleder i Oslo VAV og styremedlem i SSTT, Elin Liljegren, ga et innblikk i renoveringsarbeidet under NoDig-konferansen i Gøteborg i dag.

Svenske Elin Liljegren, med oppvekst i Lysekil, ertet nok på seg noen svenske kolleger da hun påsto at mye fungerer bedre i Norge enn i Sverige innen NoDig. Med et muntert glimt trakk hun fram selve begrepet «strømperehabilitering». Det ordet eksisterer ikke i det svenske språket, for i Sverige benyttes «infordring med flexibla foder.»

Stor andel NoDig
Oslo har et mål om en fornyelsestakt på 1,2 prosent på vann og 1,9 prosent på avløp. På avløpssiden viste statistikk fra 2018 at det i 83 prosent av fornyelsesprosjektene ble benyttet NoDig metoder. Ved fornyelse av vannledninger var NoDig andelen på 41 prosent.

-Vi kan rett og slett ikke fortsette å grave i Oslo, og derfor er gravefrie metoder helt avgjørende for at vi skal kunne fornye vårt ledningsnett på en effektiv og miljøvennlig måte, sa Liljegren.

En av Liljegrens hovedoppgaver er å effektiviser prosjekteringsfasen for NoDig prosjekter i VAV. Det kan gjøres på mange måter og nå gjennomfører hun sammen med tre kollegaer et internt kurs om NoDig metoder. Målet er å heve kompetansen og få flere til å forstå mulighetene med NoDig metoder. Oslo kommune er meget positive til å benytte NoDig løsninger for å minimere miljøpåvirkningen, være kostnadseffektive og minske prosjektenes påvirkning for Oslos innbyggere, slo hun fast i sin Oslo-presentasjon i Gøteborg.

Store besparelser
-Jeg er heldig som hver dag går til en arbeidsplass med hyggelige, morsomme, kompetente og engasjerte kollegaer. Jeg jobber også tett sammen med NoDig-entreprenører, og vi trenger faktisk flere entreprenører for å gjennomføre våre planer for renovering de nærmeste årene.
De tre siste årene har Oslo VAV klart å rehabilitere i overkant av fem prosent av avløpsnettet i Oslo.
Liljegren slo fast at det er store besparelser i en by som Oslo når man benytter NoDig-metoder. Hun trakk fram et eksempel der 10 km med konvensjonell ledningsfornyelse med graving kostet 400 millioner, mens 32,5 km med ledningsfornyelse med NoDig-metoder kom på 180 millioner kroner. Liljegren understreket at prosjekter med konvensjonell graving og strømperenovering ikke er direkte sammenlignbare, da produktene også kan være forskjellige.

Ønsker flere entreprenører
Oslo VAV er opptatt av å bygge tillit med entreprenørene, og prosjektene utføres i et dialogbasert samarbeid, der samme person fra Oslo VAV i de fleste tilfellene følger et prosjekt fra start til mål,
Liljegren avrundet sitt Oslo-foredrag med et ønske om at flere entreprenører spesialiserte seg på strømperenovering, for det vil være lønnsomt både for byen og for entreprenørene, mente hun.

 

-Vi kan rett og slett ikke fortsette å grave i Oslo, og derfor er gravefrie metoder helt avgjørende for at vi skal kunne fornye vårt ledningsnett på en effektiv og miljøvennlig måte, mener Elin Liljegren i Oslo VAV.

-Vi kan rett og slett ikke fortsette å grave i Oslo, og derfor er gravefrie metoder helt avgjørende for at vi skal kunne fornye vårt ledningsnett på en effektiv og miljøvennlig måte, mener Elin Liljegren i Oslo VAV.

Odd Borgestrand