Industripris for fortsatt vekst til Hallingplast

Publicerad: 21 maj, 2019

Det offisielle prisvinnerbildet fra Siva: Fra venstre; Ulf Hustad (Siva), Ingrid R. Lorange (Siva), Steinar Tragethorn (Hallingplast) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det offisielle prisvinnerbildet fra Siva: Fra venstre; Ulf Hustad (Siva), Ingrid R. Lorange (Siva), Steinar Tragethorn (Hallingplast) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

-Hallingplast er en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge. Dette er en familiebedrift som har klart å utnytte norske fortrinn og fornye seg gjennom generasjoner, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Sivaprisen 2019 under Sivakonferansen 2019 i Trondheim tirsdag.

Næringsministeren gratulerte Hallingplast med en fortjent seier og kunne overrekke prisen på 300.000 kroner.
– Dette er en kjempepremie og en stor inspirasjon til å fortsette jobben vi gjør, sa en glad og noe overrasket Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast, da han mottok prisen. At prisen kommer samme år som Hallingplast markerer sitt 50 års jubileum må betegnes som en ekstra bonus. 14.-16.juni blir det stor festmarkering både i de moderne fabrikklokalene og på Vestlia Resort på Geilo med en rekke inviterte gjester fra inn- og utland.

Totalt ble 33 norske industrimiljøer nominert
til årets Siva-pris, og fem solide selskaper gikk videre til finalen. De fem finalistene til årets pris var Mivanor (Bodø), Splitkon (Åmot), Hallingplast (Ål), Westcon Power & Automation (Avaldsnes) og Orkel AS (Fannrem). Vinneren ble kåret etter en åpen avstemning på nett samt utvelgelse av en fagjury.

En bærekraftig bedrift
Hallingplast er lokalisert i Ål i Hallingdal, og har som forretningsidé å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en bærekraftig måte. Bedriften jobber systematisk med kvalitetssikring, innovasjon og produktutvikling, og opererer i en bransje med sterk global konkurranse. Selskapet har gjennom oppbygging av solid kompetanse lyktes med å utvikle konkurransedyktige produkter på en miljøvennlig måte, noe som har tilført bedriften stor konkurransekraft. Hallingplast er medlem både i SSTT og Rørinspeksjon Norge.

Løfter fram innovative bedrifter
Med Sivaprisen ønsker Siva å løfte frem miljøer som har vist stor evne til innovasjon, som har skapt gode resultater, og som viser fortsatt vilje og ambisjoner om vekst og verdiskaping. Sivaprisen skal gjenspeile Sivas formål og være i tråd med tema for årets Sivakonferanse. Temaet for årets Sivakonferanse var «Norske fortrinn – inn i fremtiden».
– Det er en glede å kunne overrekke denne prisen til Hallingplast. Alle finalistene var verdige kandidater og konkurransen var tøff. På vegne av Siva vil jeg gratulere Hallingplast med prisen. Det var vel fortjent – og vi er imponerte over hvordan selskapet systematisk jobber med innovasjon og produktutvikling, sa Ulf Hustad, som er prosjektleder for prisen.

– Fortjent anerkjennelse
Fagjuryen har bestått av Ingrid R. Lorange (adm.dir. i Siva), Knut E. Sunde (bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri) og Tor Øyvin Aa (adm.dir., Brødrene Aa og vinner av Sivaprisen 2018).
– Juryen vil berømme Hallingplast for den industrielle utviklingen selskapet har gjennomført over tid, der norske fortrinn er tatt i bruk og videreutviklet. Bedriften og dens prestasjoner er lite kjent, og fortjener anerkjennelse. Hallingdal er en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Dette er SIVA:
Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.
Siva har to delmål: Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekt.
Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.
Sivas samfunnsoppdrag handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge.

Odd Borgestrand