Svårt att locka till utbildning som garanterar jobb

Publicerad: 20 maj, 2019

Bilder tagna vid VA-projektörklassens studiebesök på NCC Industry AB, där man fick information av basen Anders Rönnemark, samt vid AB Södermännens projekt med information från platschefen Fredrik Eriksson. Foto Martin Karlsson

Enligt Svenskt Vattens prognos behöver fler än 1.000 personer rekryteras till arbetet som VA-projektör under det kommande decenniet för att täcka behovet. Men trots att den som går utbildningen är garanterad jobb så är det svårt att locka deltagare.

- Det handlar delvis om ett generellt problem som tekniska utbildningar och utbildningar inom samhällsbyggnad har med för få sökande. Sedan tror jag att yrkesrollen VA-projektör inte är känd ute i samhället. Ordet ”projektör” är inte vedertaget utanför samhällsbyggnadsbranschen, men det är inte säkert att alla vet vad VA är heller, något jag märkt när jag varit ute på mässor.

Det menar Viktor Bergman, utbildningsledare vid Folkuniversitet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet. Folkuniversitet är uppdelat i fem fristående stiftelser under de stora universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå. För Uppsalas del är det den första klassen som nu går VA-projektörutbildningen.

- I Umeå tog första klassen examen för ett år sedan och tio av elva elever hade jobb på sina respektive praktikplatser innan examen.

Men trots den mycket goda framtidsprognosen att ha jobb efter avslutad examen är det svårt att locka elever till utbildningarna. Yrkesutbildningen lockar exempelvis med följande text i sin kursinbjudan: ” Tillgången till friskt vatten är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands.”

För Folkuniversitet i Uppsala startar utbildningsomgång två nu till hösten.

- Det var lite dåligt intresse inför det första året. men det ser mycket bättre ut med ansökningarna i år, framförallt i Västerås och mycket tack vara ett samarbete med Handelskammaren i Mälardalen, säger Viktor Bergman.

Efter avslutad utbildning har eleverna goda kunskaper om byggprocessens alla delar – såväl tekniska och administrativa som juridiska. ”Som VA-projektör arbetar du med att utifrån en detaljplan planera och driva VA-projekt, med hänsyn tagen till miljö, lagar och tekniska standarder. Du kombinerar kunskaper om dimensionering, utrustning och metodik med kunskaper om CAD för att ta fram ritningar och modeller som sedan ligger till grund för det kommande anläggningsarbetet” heter det i kursinbjudan.

Martin Karlsson är platschef vid Waanggren AB, ett konsultföretag i mark och anläggningsbranschen med kontor i Eskilstuna. Sedan 2015 har han också varit lärare i anläggningsteknik för blivande bygg- och anläggningsingenjörer. Han har bakgrund som anläggare, grävmaskinist, arbetsledare och platschef sedan cirka 17 år tillbaka.

Varför tror du det är svårt att fylla utbildningsplatserna på denna kurs?
- Man behöver som skola visa sig mer ute på mässor och informera om vad det innebär att arbeta som VA-projektör. Mina erfarenheter som utbildare är att kursen är bra och speciellt bra tycker jag det är för branschen att det kommer in personer med annan arbetslivserfarenhet.

Utbildningen till VA-projektör passar för nästan alla, åtminstone de som har klarat av matematiken på gymnasienivån.

- Glädjande har vi en hel del tjejer som går utbildningen, vilket alltid ger lugnare klasser än om det bara är killar. Över huvud taget är alla som går utbildningen positiva till innehållet och ser fram emot att få komma ut i arbetslivet, säger Martin Karlsson.

Jennifer Demir har varit elev sedan september ifjol.

- Jag började mitt arbetsliv inom vården då jag läste omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Därefter blev det kundservice i några år innan jag bestämde mig för att studera igen.

Hur kom ditt intresse för att anmäla dig till utbildningen?
- För mig har intresset av samhällsbyggnad funnits länge. När jag bestämde mig för att ta steget att studera hittade jag utbildningen till VA-projektör som lät som ett väldigt intressant och kul arbete.

Vilka är dina erfarenheter av utbildningen?
- Väldigt bra hittills, speciellt att man får komma ut på LIA (Lärande i arbetet innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats) och se verkligheten.

Hur ser du på utbildningen och din framtid som VA-projektör?
- Kan rekommendera utbildningen då behovet av VA-projektörer är stort. Min framtid ser jag på ett större bolag med förhoppning om utveckling och mycket kunskap. Drömmen långt i framtiden skulle vara att hjälpa ett land med stort behov av vatten lösningar, säger Jennifer Demir.

Från vänster: Viktor Bergman, utbildningsledare vid Folkuniversitet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, Martin Karlsson, platschef vid Waanggren AB och lärare på VA-projektörkursen i Västerås, samt eleven Jennifer Demir.

Från vänster: Viktor Bergman, utbildningsledare vid Folkuniversitet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, Martin Karlsson, platschef vid Waanggren AB och lärare på VA-projektörkursen i Västerås, samt eleven Jennifer Demir.

Jan Bjerkesjö