Remissversioner av P114 och P115 på turné

Publicerad: 9 maj, 2019

Svenskt Vatten har publicerat remissversioner till två nya publikationer om allmänna dricksvattennät: P 114: Distribution av dricksvatten - Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna vattenledningsnät och P 115: Vattenledningar och reservoarer - Spolning, rensning och rengöring.

Remissversionerna kan laddas ned gratis från Svenskt Vattens hemsida. Remisstiden slutar tisdag 1 oktober 2019

Kom och diskutera under remisstiden!
De två nya dricksvattenpublikationerna ersätter tre nuvarande, P83, P76 och P77. Dessa är ca två decennier gamla och mycket har hänt sedan dess. För att möta dagens och framtidens krav på både leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet behöver vi tillsammans diskutera såväl hur vi ska utforma och utveckla vattenledningsnäten och hur vi på säkraste sätt kan rengöra våra dricksvattenledningar och reservoarer.

Därför inbjuder Svenskt Vatten till en remissturné på 6 platser: Umeå 18 juni, Luleå 19 juni, Stockholm 4 september, Borlänge 5 september, Hässleholm 10 september 2019 samt Göteborg 11 september 2019.

Målgruppen för dessa seminarier är utredare och projektörer av allmänna VA-ledningsnät, driftpersonal som arbetar med spolning, rensning och rengöring av dricksvattennät samt beställare av dessa tjänster, dvs berörda personer inom kommunala VA-organisationer, konsultfirmor och entreprenadföretag i VA-branschen. Vi vänder oss även till berörda myndigheter och branschföreningar.

Ladda ned remisserna och seminarieinbjudan

Inte nog med det - snart kommer ytterligare 2 publikationer!
Svenskt Vatten planerar att under sommaren 2019 publicera ytterligare två remisser:

P113 Effektivt underhåll av VA-system

P116 Förvaltning av VA-anläggningar - Förnyelseplanering av VA-ledningsnät

En seminarieturné planeras till senhösten 2019. Mer info skickas ut senare.

Svenskt Vatten