Miljø og infrastruktur hånd i hånd

Publicerad: 8 maj, 2019

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble ønsket velkommen av Tom Baade Mathisen, leder av komiteen for Infrastrukturdagene.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble ønsket velkommen av Tom Baade Mathisen, leder av komiteen for Infrastrukturdagene.

Dere bygger ikke stein på stein, men en katedral. Det var hilsenen klima- og miljøminister Ola Elvestuen kom med under Infrastrukturdagene i Oslo.

Konferansen samler sentrale aktører fra offentlige instanser, forskningsinstitusjoner, rådgivere, entreprenører, leverandører og en rekke kommunale representanter. Med Oslo som årets miljøhovedstad er arrangementet et samarbeid mellom Tekna og Oslo kommune, og det er 10.gang Infrastrukturdagene arrangeres. Denne gang er det bare 63 deltakere over de to dagene konferansen varer, og det er et antall Tekna ikke kan si seg fornøyd med.

Sterkt engasjement
Selv om antallet deltakere er forholdsvis lavt, la det ingen demper på temperaturen og engasjementet i konferansesalen i Oslo i dag. Her var det sterkt miljø-engasjement samtidig som det kom en rekke innspill på bedre samordning av tiltak for å oppnå konkrete mål i ulike infrastrukturprosjekter.Ola Elvestuen forsikret at han var opptatt av infrastruktur i et miljømessig aspekt.
-Vi har globale klimautfordringer og en rekke rapporter som understreker alvoret i situasjonen om hvor raskt vi må handle.  
Elvestuen trakk fram den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, som er tildelt Stiftelsen Fritt Ord sin pris. Hun har mobilisert ungdom over hele verden.
-En enkeltperson kan altså påvirke med enorm kraft, og har utrettet mer enn miljøorganisasjoner og myndigheter har klart de siste årene. FNs rapport om biologisk mangfold viser også at naturtilstanden er langt verre enn vi til nå har trodd.  Derfor må vi bli langt mer bevisst på hvordan vi bruker våre ressurser de neste årene, sa Elvestuen. 

Store utslippskutt
Norge skal gjennomføre 40 prosent utslippskutt i samarbeid med EU. Innen transport, landbruk og energi skal Norge ned med 45 prosent.
-Totalt er det sju ulike områder vi må levere på for å holde oss under 1,5 grads målet. Kullforbruket må kuttes, vi må fjerne alle fossile drivstoff i alle ledd, innen industrien må vi ta nye grep. Vi må selvsagt ta vare på naturen vår, enten det gjelder regnskog eller hav med tang og tare. Byene har en vei å gå for å bli grønnere, og her er Oslo og flere andre norske byer kommet et godt stykke på vei i sin klimakamp. Karbon, fangst og lagring må også utvikles internasjonalt og lokalt, understreket Elvestuen.

Bedre samordning
På infrastrukturområdet understreket Elvestuen at det bli bedre samordning for gjennomføring av kollektivinnsats, gang- og sykkelveier og det som må skje under veiene med tanke på vann og avløp.  
-Vi må sørge for å kombinere utbedringer både under veien og i veien og gatene. Det handler også om plasser og torg. Her må vi ha en kvalitet og sammenheng også for mennesker med funksjonsutfordringer. Det må være muligheter for å ta seg fram for alle.
Klimatiltakene omfatter også vann og avløp. Dimensjonering og bruk av arealer må bli vektlagt i planarbeidet, fortsatte han.
Elvestuen skal nå følge opp overvannsutvalgets arbeid, og inn i dette vil han se på forholdet til det biologiske mangfoldet. Her må være byer være med å ta ansvar, med tanke på hvordan blant annet bekker og elver utnyttes.

Odd Borgestrand