Fagtreff i Trondheim med «kinderegg» av NoDig-metoder

Publicerad: 3 maj, 2019

Bildet: Mikrotunellering er en av NoDig-metodene som blir presentert under fagtreffet i Trondheim 15.mai. Foto: Steg Entreprenør AS.

Bildet: Mikrotunellering er en av NoDig-metodene som blir presentert under fagtreffet i Trondheim 15.mai. Foto: Steg Entreprenør AS.

SSTT i samarbeid med Trondheim kommune, Steg Entreprenør AS og deres samarbeidspartner Østergaard AS, inviterer til tematreff 15.mai, der flere NoDig metoder er involvert i et krevende og spennende prosjekt, som går under navnet Fredlybekken – Forberedelse Nydalsbrua.

Et kinderegg av en NoDig-jobb
Fristen for påmelding er satt til torsdag 9.mai. I forbindelse med separering av avløp i Fredlybekken avløpssone, og forberedelse for bygging av Nydalsbrua over Nidelva, skal Steg Entreprenør AS i samarbeid med Østergaard AS, etablere nye VA-ledninger. Dette er et «kinderegg» av en NoDig-jobb, mener Ellen Margrethe Jahren Randa, i sekretariatet for den norske arbeidsgruppa i SSTT.  Hun er også ansatt i Asplan Viak som har vært med  som underrådgiver for Steg i denne totalentreprisen. Asplan Viak har detaljprosjektert traseer og kummer. 
Ellen Margrethe Jahren Randa skal lede fagtreffet, sammen med representanter fra byggherren Trondheim kommune, rådgiverne og entreprenørene.  

Omfattende prosjekt
Oppdraget handler blant annet om tunnelering av nesten 375 meter overvannsledning 2000 millimeter betongrør ut til Nidelva, retningsstyrt boring av 250 meter spillvannsledning 630 millimeter PE og 170 meter vannledning 250 millimeter PE, samt 100 meter pilotrørsboring for etablering av spillvannsledning, 710 millimeter PE.

Geoteknisk utfordrende
Det er et geoteknisk utfordrende område å jobbe i, med bløt leire og kvikkleire, og de nye ledningene krysser under blant annet E6 på vei mot Nidelva. Det har blitt spuntet arbeidsgroper, og for stabilisering er det utført kalkstabilisering. Det legges også en motfylling i elva for stabilisering av skråningen der den nye overvannsledningen tunneleres ut.

Tunneleringen pågår, og SSTT ønsker med dette fagtreffet å formidle aktørenes erfaringer og relevant informasjon om de valgte metodene, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Alle de tre NoDig-metodene vil bli presentert.
Ettersom deltakerne også skal ut på befaring på anlegget for å se på tunneleringen, og gå inni den nye OV-ledningen, må alle ta med hjelm, synlighetstøy og egnet skotøy, presiserer Ellen Margrethe Jahren Randa.

Programmet
Treffet starter med samling i 1.etasje i Sluppenvegen 25 i Trondheim. Her ønsker SSTTs Ellen Margrethe Jahren Randa velkommen før Eli Holen fra Trondheim kommune forteller om bakgrunnen for prosjektet, fra planprosess til utførelse.
Daglig leder i Steg Entreprenør AS, Nils Skretteberg orienterer om entrepriseform, organisering og valg av samarbeidspartnere og forteller også om gjennomføring av prosjektet.
Mia Bek i Multiconsult AS orienterer om den geotekniske prosjekteringen og om de krevende grunnforholdene, før Kristian Sandum fra Steg Entreprenør og Poul Erik Christensen fra
Østergaard AS orienterer om NoDig metodene i prosjektet.
Etter en spørsmålsrunde og lunsj blir det befaring ute på prosjektet. Det er beregnet at fagtreffet avsluttes ved 14-tiden.

Her er invitasjon og påmeldingsskjema:

Odd Borgestrand