Min vardag – Anne Adrup

Publicerad: 29 april, 2019

Det var miljöintresset som ledde Anne Adrup in i VA-branschen.

Det var miljöintresset som ledde Anne Adrup in i VA-branschen.

Anne Adrup är född och uppvuxen i Umeå och tänkte inte alls bli ingenjör. Hon tog examen i Samhällsbyggnadsteknik i Umeå 1987, vilket inspirerade till att jobba med VA även om det var svårt att hitta jobb inom VA-branschen. Första jobbet blev Vägverket i Härnösand och bärighetsmätningar av vägar som följdes av arbetet inom VA på en konsultbyrå. 1992 gick flyttlasset till Järfälla och tjänsten som utredningsingenjör på det som senare blev Solna Vatten och arbetet med förnyelseplanering av ledningsnätet.

- Upphandling av rörinspektion och renovering blev naturligt med tanke på förnyelseplaneringen. Eftersom organisationen var liten fick jag arbeta med mycket annat som hör en VA-verksamhet till. Mina erfarenheter från den tiden gjorde att jag blev tillfrågad att föreläsa på kursen för rörinspektörer, och det har jag fortsatt med sedan 2002.

Är 2000 började Anne arbeta på Sweco med projektering, men främst med utredning av ledningsnät. 2014 började hon som projektledare inom Rörnät och Klimat på Svenskt Vatten och valde sedan att gå tillbaka till Sweco 2018.

- Jag har suttit med i SSTT:s svenska arbetsgrupp från 2005, men slutade när jag började på Svenskt Vatten. Jag satt i SSTT:s styrelse i 1,5 år under den tiden och är nu tillbaka i arbetsgruppen.

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Det finns nog inga vanliga arbetsdagar för mig även om jag till största delen är på kontoret. Som konsult ska jag ju hjälpa beställarna att lösa problem på olika sätt och arbetsdagarna brukar bestå av ett antal möten – alltmer via Skype, både med kunder och internt. Mellan mötena är det förstås material som ska tas fram, förberedas, analyseras, skrivas ner till rapporter och så vidare.

2. Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?
Jag har rätt många olika uppdrag just nu, något av det som händer den här veckan är: workshop för revideringen av P93, förbereda fortsättningskursen i förnyelseplanering, hjälpa en kommun med det sista i deras förnyelseplan, justera en rapport om förslag till organisationsform för en VA-verksamhet samt starta upp arbetet med en VA-plan för en kommun. Så småningom blir det förmodligen även mer arbete med den nya publikationen om underhåll, i samband med att den ska ut på remiss.

3. Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?
All entusiasm som finns i branschen; att nätverka, träffa personer i olika sammanhang, höra alla idéer som finns runt om i landet – tänk så mycket roligt det finns att göra och så mycket som skulle kunna utvecklas!

4. Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?
Att få de kommuner som inte arbetar med schaktfria tekniker att våga göra det. Det finns nog ställen där man gräver för att man alltid gjort det, men varför inte se hur man istället skulle kunna använda pengarna mer effektivt? Jag är övertygad om att ”de som gräver” skulle kunna utföra andra arbetsuppgifter, som kanske inte prioriteras i dagsläget.