Studiebesök vid Västlänken på NoDig-konferensen

Publicerad: 23 april, 2019

David Jacobsson ingår i arbetsgruppen för NoDig-konferensen som i en video berättar mer om det studiebesök vid Västlänken som konferensdeltagarna får möjlighet att delta i. Foto från videon.

David Jacobsson ingår i arbetsgruppen för NoDig-konferensen som i en video berättar mer om det studiebesök vid Västlänken som konferensdeltagarna får möjlighet att delta i. Foto från videon.

Just nu sker byggandet av Västlänken i Göteborg, en åtta kilometer lång underjordisk tågtunnel med tre underjordiska stationer. I samband med NoDig-konferensen i Göteborg 22-23 maj får konferensdeltagarna möjlighet att titta närmare på projektet vid ett studiebesök.

- Jag har jobbat med Västlänken för Trafikverkets räkning i tre år, berättar David Jacobsson i en video som nu kan ses på SSTT:s kanal på Youtube.

Projektet Västlänken påverkar förstås den befintliga infrastrukturen i Göteborg, men är bara en del av allt som nu händer i staden. Studiebesöket för konferensdeltagarna koncentreras kring byggandet av en sänkbrunn där också styrd borrning sker. Ett renspumpsystem ska installeras som kommer att hantera avloppsvattnet från centrala Göteborg.

Fokus under årets NoDig-konferens är riktat mot ledningsägare och vid konferensen kommer många intressanta föredrag och programpunkter att hållas. Bland annat kommer Trafikverket att berätta om sitt nya regeringsuppdrag och arbetssätt, information om tredjepartscertifiering och det blir förstås information om nya tekniker med möjligheter att träffa utställare. Talarna kommer från Sverige, Norge och Tyskland.

I samband med årsmötet håller SSTT sitt årsmöte och eftersom 30-årsjubileet firas i år så blir det också en galamiddag med underhållning.

Sista anmälningsdag till NoDig-konferensen i Göteborg är 1 maj.

Anmäl dig här

Se filmen här

Jan Bjerkesjö