RÖK: Artificiell intelligens skapar möjlighet för nya rekryteringar

Publicerad: 4 april, 2019

Tommy Giertz berättade om SVOA:s projekt med AI och han har stora förväntningar på teknikens framtid inom VA. Foto Jan Bjerkesjö

Tommy Giertz berättade om SVOA:s projekt med AI och han har stora förväntningar på teknikens framtid inom VA. Foto Jan Bjerkesjö

Efter examen från KTH har David Rehn varit projektanställd på SVOA för att implementera AI-tekniken där för att sedan sprida den i landet. Tommy Giertz, strategisk utredningsingenjör på SVOA, har stora förväntningar på teknikens framtid inom VA-branschen.
- Artificiell intelligens kan användas överallt där man jobbar med stora datamängder. Det kan också vara ett sätt för VA-branschen att få in nytt folk med andra kunskaper än de traditionella.

AI-tekniken arbetar på samma sätt som människan lär sig nya saker, genom att via information lära sig användningen. För SVOA-projektet handlar det om att använda data för att räkna ut risken för läckor. Resultatet blir en underhållsplan som förbättrar underhållsarbetet proaktivt. AI-tekniken kommer att styra alla läcksökningar inom SVOA:s ledningsnät under 2019. Tommy Giertz och David Rehn presenterade projektet på Rörnät och klimatkonferensen.

- Jag ser fram emot att se resultatet när det gäller utläckage och hoppas att vi kan se skillnad redan efter ett år, säger Tommy Giertz.

Kategoriserat ledningsnätet
SVOA har låtit AI kategorisera ledningsnätet. En karta över ledningsnätet ger värden mellan 0 och 1, där högra värden innebär större sannolikhet för läckage. Informationen uppdateras efter hand med väder, befolkningsändringar och driftdata. Underhållsarbetet kan koncentreras till ledningar där AI-nätverket meddelar att det bör finnas läckor. Under första halvåret uppstod ett 30-tal läckor varav alla utom två hade förutspåtts av programmet. Blir värdet 0,8 eller över kan driften vara säkra på att ledningen behöver bytas ut.

AI-nätverket har utarbetats av David Rehn som i sitt examensarbete från KTH undersökte ”strategisk förnyelseplanering av spillvattenledningar med ett artificiellt neutralt närverk som analysverktyg”. Datorprogrammets signalflödesmodeller efterliknar människans hjärnas signal- och inlärningssystem. In i AI-nätverket skickas information om driftstörningar, anläggningsår, material, dimensioner och en mängd olika data. I slutänden lär sig nätverket att ge konditionsbedömningar i realtid.

Projektanställd
Han projektanställdes vid SVOA där han började med att utveckla ett verktyg för vattenledningssystemet, men där man gick vidare även med avloppssystemet.

- AI har en viktig roll att se saker som vi inte ser själva. Ett precisionsinstrument som innebär att vi behöver färre tv-filmningar.

Tommy Giertz ser AI som ett hjälpmedel för klassiska problem som utläckage från dricksvattennätet och tillskottsvattenfrågan, gärna kopplat till ekonomiska och miljövärden.

- Man kan komma ett steg längre i sin analys på ett snabbare sätt. Där tror jag det finns en stor potential.

FOTNOT: Tommy Giertz och David Rehn kommer att medverka vid NoDig-konferensen i Göteborg den 22 maj kl 13.00 under rubriken ”Artificiell intelligens som verktyg för statusbedömning på avloppsledningar – Med hjälp av AI kan Stockholm Vatten och Avfall göra bedömningar av avloppsledningars status utan att praktiskt TV-inspektera ledningarna”.

Jan Bjerkesjö