Betydligt mer nederbörd behövs innan sommaren

Publicerad: 1 april, 2019

I de små magasinen har grundvattennivån återhämtat sig, men i de stora magasinen behövs betydande nederbörd innan sommaren. Foto Szeder László/Wikimedia Commons

I de små magasinen har grundvattennivån återhämtat sig, men i de stora magasinen behövs betydande nederbörd innan sommaren. Foto Szeder László/Wikimedia Commons

Tack vare betydande nederbörd den senaste månaden har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig. I de stora grundvattenmagasinen har på sina håll en viss återhämtning skett, men för att få en normal situation behövs betydligt mer nederbörd innan sommaren.

Det visar SGU:s kartor över grundvattennivåerna.

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna stigit, medan de i Norrland som regel har sjunkit. Det har varit stor variation i förändringarna. Nivåhöjningarna har på sina håll varit stora. Ibland upp mot en meter.

Små grundvattenmagasin
I de små grundvattenmagasinen är nivåerna över de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och västra Norrland. Nordöstra och sydvästra Norrland har nivåer nära de normala för årstiden. Delar av västkusten har grundvattennivåer mycket över de normala. De små grundvattenmagasinen används framför allt av de som har egna brunnar, det vill säga för enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet. I de västliga och östliga delarna av Götaland är nivåerna nära de normala. Detsamma gäller nordöstra Norrland. De stora grundvattenmagasinen används framför allt för kommunal vattenförsörjning. Orsaken till de låga grundvattennivåerna i de stora magasinen beror på ett nederbördsunderskott under en längre tid, ungefär ett till två år tillbaka i tiden.

Läs mer