Sliplining genom vatten- och naturskyddsområde

Publicerad: 19 mars, 2019

Bilder tagna vid slipliningen vid Råå - foto NSVA. Illustrationerna visar kartbilder över området - foto NCC.

NCC NoDig har på uppdrag av NSVA genomfört en 660 meter lång sliplining genom ett vatten- och naturskyddsområde söder om Helsingborg vid Råå. Kommunen har haft problem med flera läckor i ledningen, som ursprungligen lades 1938.
- Det som gjorde projektet speciellt var just att ledningen gick genom skyddsklassat område, säger Lars Göransson, projektledare vid NCC NoDig.

Örbyverket får sitt vatten från Ringsjön och förser hela nordvästra Skåne med vatten. Det är därför av mycket stor vikt att vattenledningarna fungerar, men just ledningen genom naturskyddsområdet har haft problem med flera läckor.

- För ett år sedan fick man rycka ut akut och tvingades fälla både buskar och träd i naturskyddsområdet. Därför fattade NSVA beslutet att ledningen antingen behövde flyttas eller renoveras.

Den schaktfria metoden som valdes blev sliplining, där ett Pe 110 Profuse fördes in i det gamla 150 mm gjutjärnsröret i tre etapper och på totalt 660 meter. No Dig-metoden sliplining är en effektiv renoveringsmetod och kräver endast schaktning vid servisanslutningar.

- Vi kunde göra så eftersom det gick att acceptera dimensionsminskningen och att vi lyckades hitta platser för punktschakter.

Problemet som NCC NoDig stötte på var att den äldre ledningen hade ett par böjar, vilket gjorde att man tvingades använda större dragkraft än om röret hade varit rakt.

- Vi fick dra med 4-5 tons kraft för att ta oss genom svängarna, men det ska ju jämföras med 40-50 tons kraft som behövs vid rörspräckning, säger Lars Göransson.

Mycket nöjda med resultatet
Olof Martell, projektledare för Nordvästra Skånes vatten och avlopp, säger att man är väldigt nöjda med resultatet.

- Vi är väldigt nöjda med projektet. Det kom till från början under ganska akuta förutsättningar eftersom det hade varit en hel del läckor på den aktuella sträckan vilket skapade stora driftstörningar hos bland andra Sundsgårdsskolan som ligger i närheten. Med hänsyn till att projektet varken hann utredas eller detaljprojekteras innan entreprenaden skulle dra igång får jag säga att resultatet blev minst lika bra som i andra projekt där det har fått ta mer tid.

Att NSVA valde schaktfri teknik och sliplining berodde på det aktuella områdets karaktär.

- Schaktfritt och sliplining valde vi eftersom det aktuella området är ett naturskyddsområde som är ett viktigt område för rekreation och ett antal sällsynta växt- och djurarter. Området ligger även inom ett vattenskyddsområde (Örbyfältet) som är Helsingborgs viktigaste vattentäkt. Det finns även områden som är förorenade av bly som man inte vill röra upp i onödan. Av den anledningen var det av stor vikt att inte schakta mer än nödvändigt då man i så fall riskerar att förstöra stora värden i området.

Vad hade NSVA gjort om man inte haft schaktfritt och sliplining som alternativ?
- Hade vi inte kunnat välja schaktfritt hade vi förmodligen fått lägga om hela den aktuella sträckan med konventionella metoder vilket hade riskerat att förstöra stora värden i området. Att lägga en ny ledning runt om området hade inte varit något alternativ eftersom det finns kunder inom området som måste ha vatten. Oavsett är det sannolikt att projektkostnaden hade landat på det tredubbla, konstaterar Olof Martell.

Stora vinster för natur och klimat
NCC:s klimatkalkylator visar att den schaktfria NoDig-lösningen ger stora vinster för natur och klimat.

En schaktning av sträckan hade med stor sannolikhet gjort skada på unik svensk natur. Att som alternativ förlägga en ny ledning utanför området, cirka 1.300 meter jämfört med 660 meter, hade inte bara blivit väldigt dyrt utan även belastat klimatet negativ.

NCCs klimatkalkylator visar att koldioxidutsläppen skulle landa på cirka 120 ton mot endast cirka 10 ton med den valda NoDig-lösningen.

Jan Bjerkesjö