Nytt fagtreff med utblokking i Bærum

Publicerad: 16 mars, 2019

SSTT inviterer til nytt tematreff om utblokking av AF og inntrekking av to nye rør. I september 2018 arrangerte SSTT det lignende tematreff og interessen var så stor at det nå arrangeres et nytt treff tirsdag 2. april kl. 10.00, med påmeldingsfrist 27.mars. 

Frammøtestedet er Skogveien 102, 1369 Stabekk, med innkjøring fra Gamle Drammensvei. Antatt varighet er 2-3 timer.
Det aktuelle prosjektet foregår i Skogveien i nærheten av Stabekk i Bærum kommune. Eksisterende avløpsanlegg som består av fellesavløpsledning med dimensjon 300 mm skal separeres over en strekning på ca. 500 meter, og skal erstattes med to separate ledninger for henholdsvis spillvann og overvann. I tillegg skal det legges ny vannledning på samme strekning.

Prosjektet er initiert etter at flere hus i området har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt nett ved kraftig nedbør. Samtidig jobber kommunens kontinuerlig med å fjerne mest mulig overvann fra avløpsnettet og dermed unngå å sende rent overvann til renseanlegget.

Bærum velger NoDig
Av hensyn til eksisterende byggverk i traseen, og fordi Bærum kommune ønsker å bruke No-Dig metoder der det er mulig, har kommunen på deler av strekningen valgt alternativ anleggsmetode i stedet for konvensjonell graving. Metoden man har valgt er utblokking av den gamle avløpsledningen og inntrekking av to nye rør med dimensjon 280 mm.

Anleggsgjennomføringen pågår og den norske arbeidsgruppa i SSTT ønsker å dele erfaringer om valgt metode, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. SSTT inviterer derfor i samarbeid med Bærum kommune, Arne Olav Lund og Båsum Boring AS til et tematreff om prosjekt og metode ute på anleggsplassen tirsdag 2.april 2019.
Det vil bli servert kaffe og noe enkelt å bite i ute på anlegget, og Bærum kommune og entreprenørene vil informere om prosjektet. Rørleverandør Hallingplast vil også være til stede.

Ettersom hele fagtreffet er ute på anlegget, må deltakere ta med hjelm, synlighetstøy og egnet skotøy.

 Invitasjon og program her