Vil ha flere kommuner på NoDig-laget

Publicerad: 11 mars, 2019

Prosjektingeniør i Drammen kommune og medlem av den norske arbeidsgruppa i SSTT, Nora Belling Mangen, mener norske ledningseiere bør ha stort utbytte av å tegne medlemskap i SSTT. Nå innledes en kampanje for å få flere kommuner og interkommunale selskaper med på laget for gravefrie metoder.

Kampen er en felleskampanje med den svenske arbeidsgruppa, og det legges også opp til en intern og uformell konkurranse om hvilke av de to landenes arbeidsgrupper som klarer å verve flest nye kommune-medlemmer.
I dag har SSTT 30 kommuner og interkommunale selskaper som medlemmer. Dermed er potensialet for nye medlemmer rimelig stort.

Nora B. Mangen har ikke noe godt svar på hvorfor det er så mange kommuner som fortsatt «sitter på gjerdet» når det gjelder å tilegne seg kompetanse om gravefrie metoder.  - Det er mulig at en del ledningseiere tenker at det er mye å sette seg inn i av tekniske og kontraksmessige detaljer i forbindelse med gravefrie metoder. Vi i SSTT ønsker å få frem at det ikke trenger å være så komplisert og at det kan være betydelige besparelser av både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig karakter, som f.eks. hensyn til støy og trafikkavvikling, fortsetter Mangen.

Snakk med nabokommunen
Vårens vervekampanje retter seg i stor grad mot kommuner som ligger i geografisk nærhet til kommuner som allerede er medlemmer.

-Det betyr at vi vil konsentrere oss om kommuner i nærhet av de største byene, som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, men også nye byer og områder som Bodø, Lillehammer, Molde, Harstad, Alta og Røros, samt noen av de nye storkommunene, som f.eks. Sunnfjord. Vi kan gjennom vår ringerunde oppgi aktuelle kontaktpersoner som nye kommuner kan snakke direkte med. Vi tror det kan være lurt å snakke med naboene sine, som eksempelvis har liknende klima- og topografiske utfordringer, sier Mangen.
Medlemmene i den norske arbeidsgruppa har satt opp en liste med utvalgte kommuner og håper å komme i direkte kontakt med drøyt 70 kommuner.  Vervingen skjer i førsterunde gjennom telefon-kontakt og deretter med ytterligere informasjonsmateriell. En helt ny brosjyre er nå i trykken, spesialdesignet for denne kampanjen.
-Alle kommuner er selvsagt hjertelig velkommen som medlemmer, men vi har ikke kapasitet til å ringe allepåpeker Mangen.

Beskjeden medlemsavgift
Økonomisk er medlemsavgiften en svært beskjeden utgiftspost for en kommune. Det koster bare 3.300 for en kommune å bli medlem i SSTT, og Nora B. Mangen mener kommuner som ønsker å satse på bærekraft, miljøvennlige løsninger og lavt forbruk av CO2, får mye igjen for pengene.
Kommuner som i dag er med i SSTT innehar den mest oppdaterte kunnskapen om miljømessig tilpasset ledningsanlegg, etablering og renovering når det gjelder arbeidet med infrastruktur.
Kunnskapen kan være avgjørende ved valg av ledninger for vann og avløp, men også for gass og elektrisitet.

Mange gode argumenter
Gode argumenter for medlemskap er selvsagt aktiv deltakelse i SSTTs nettverk der kommunens forvaltere av infrastruktur får muligheten til å ta del i andre kommuners, rådgiveres og entreprenørers kunnskap, kombinert med mange års erfaring.
-Dette er et nettverk som også gir globale kontakter via ISTT, den internasjonale delen av nettverket, forteller Mangen, og henviser til mer informasjon på SSTT sine nettsider.

Mye informasjon tilgjengelig
SSTTs nyhetsbrev, som kommer en gang i måneden, har allerede nærmere 7000 faste lesere, og her kan representantene fra de «nye» kommunene få interessante artikler fra den skandinaviske grøftefrie verden.
-Artikler publiseres regelmessig på nettsiden og via våre sosiale medier.
Magasinet Trenchless International utgis 4 ganger i året med informasjon på globalt nivå.
-På www.sstt.no/www.sstt.se blir våre nye medlemmer regelmessig informert om norske, skandinaviske og globale hendelser, og får også tilgang til et sammendrag av NoDig-metoder, publikasjoner og ikke minst en oversikt over det globale nettverket ISTT.  SSTT arrangerer en årlig konferanse med utstilling, vekselsvis hvert andre år i Sverige og Norge. Årets konferanse er i Gøteborg i 22.23. mai. Rundt om i landet arrangeres det hvert år en rekke fagtreff, og i samarbeid med Norsk Vann arrangeres det også innføringskurs i NoDig metoder. Medlemmer av SSTT får rabatt på foreningens arrangementer. Det neste kurset arrangeres i Tromsø 13.-14. mai.