Velkommen til innføringskurs i NoDig i Tromsø

Publicerad: 8 mars, 2019

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer nå til sitt andre innføringkurs i NoDig, og denne gang er det aktører i Nord-Norge som blir prioritert ved at kurset legges til Clarion Hotel The Edge i Tromsø, 13.-14. mai.

Kursholdere denne gangen blir Espen Killingmo, Jan Stenersen og Borghild T. Folkedal, samt Hendrik Panman og Anders Kjellberg fra NoDig-entreprenørene Kjeldaas AS og Olimb Rørfornying AS. Frist for påmelding er 15.april.

Det første kurset, som ble arrangert på Gardermoen i november i fjor, samlet «fullt hus» med 30 deltakere, og ble meget vellykket. SSTT ønsker å nå ut til hele landet med sitt kurstilbud, og derfor har det lenge vært klart at det ville bli et innføringskurs også i Tromsø.

Kursets mål
Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. 
Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og NoDig-metoder kan være godt egnet til dette, mener kursleder Espen Killingsmo.

-Dessverre er terskelen for å ta i bruk de ulike NoDig metodene fortsatt høy blant enkelte kommuner og ledningseiere.  Jeg mener NoDig metodene er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv og støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart, eksempelvis næringsdrivende, er i mange tilfeller vesentlig redusert i anleggsperioden, argumenterer Killingmo.
Han mener det er et stort marked for NoDig i Norge, og det finnes mange dyktige aktører som gjerne vil utvikle seg videre innenfor dette området.

Målgruppene
Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger. Kurset vil gi en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Sentrale stikkord her er Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. 

Videre beskrives hvordan man skal gå fram i forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.  Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg. 
I tillegg legges det vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Undervisningsopplegg og kursmateriell
Dette blir et kurs med praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper der også entreprenører vil delta aktivt med råd og veiledning. Foredrag og annet relevant kursmateriell gjøres tilgjengelig for deltakerne via tilsendt link, forteller rådgiver og leder av arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal. .

For komplett program, praktiske opplysninger og påmelding kan du klikke deg inn på Norsk Vann sine påmeldingssider her.

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/arrangementer/innforingskurs/innforing-i-nodig-metoder-2019

Odd Borgestrand tekst og foto