Min vardag – Simon Åkerlund

Publicerad: 25 februari, 2019

Simon Åkerlund är affärsutvecklare vid NCC NoDig. Foto Jan Bjerkesjö.

Simon Åkerlund är affärsutvecklare vid NCC NoDig. Foto Jan Bjerkesjö.

Simon Åkerlunds titel är Affärsutvecklare NCC NoDig, NCC Infrastructure. Han har medverkat i svenska arbetsgruppen i SSTT sedan 2010 och i styrelsen sedan 2017. I vår serie ”Min vardag” är det nu Simons tur att berätta lite mer om sin vardag inom schaktfritt ledningsbyggande.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Dagarna ser väldigt olika ut men uppdragen syftar ju nästan alltid till att få fler att välja schaktfria lösningar och då framför allt den bästa lösningen. I min roll som affärsutvecklare för NCC för jag dagligen samtal med ledningsägare men även konsulter. Då jag just nu bor vid medelhavet blir det så klart en del resor till Skandinavien.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?
Det mest spännande som sker just nu är att informera om och implementera klimatkalkylatorn som NCC tagit fram. Den jämför klimatbelastningen i koldioxidutsläpp mellan traditionellt utbyte av ledning och en schaktfri eller schaktminimerande lösning. Verktyget är online-baserat och enkelt att använda. Resultaten för NoDig-lösningen är ofta fantastiska ur klimatsynpunkt. Vi hoppas så klart att verktyget kommer fungera som en ögonöppnare för ledningsägare då de stora miljönyttorna med att välja schaktfritt blir tydliga. Tänk om vi kunde få till en tävling mellan kommunerna vem som sparat mest koldioxidutsläpp på ett år?

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?
Att få jobba med effektiva innovativa tekniker med potential att göra stor nytta för samhället är jag otroligt tacksam för. Schaktfritt är så fantastiskt fördelaktigt på många sätt och ledningsnäten är dessutom våra viktigaste försörjningsystem som vi är skyldiga att förvalta och lämna över på ett bra sätt till kommande generationer. Jag tycker att förvaltning generellt har en alldeles för låg status i samhället och jag är säker på att det inte bara är VA-sektorn som skulle tjäna på att den höjdes.
Jag måste också nämna att jag får all den energi jag behöver från alla de duktiga och härliga killar och tjejer som jag jobbar med som dagligen utför riktigt avancerade projekt ute i kommunerna. De förtjänar allt beröm de kan få.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?
Att engagera fler ledningsägare i föreningen och därigenom sprida kunnandet och öka användandet av schaktfritt. Det är mycket glädjande att efterfrågan på NoDig-lösningar stadigt ökar men nyttjandegraden ser fortfarande väldigt olika ut i olika kommuner. Jag tycker också det är mycket positivt att STVF förstärks med läckagekontroll. Avslutningsvis ser jag verkligen fram att träffa hela NoDig-familjen på 30-års jubiléet i Göteborg i maj.